Ofte stilte spørsmål - Glasopor

Her finner du svar på spørsmål som ofte blir stilt om Glasopor.  

Trykk på spørsmålet ditt nedenfor, så kommer svaret frem.

Hva brukes Glasopor til?

Glasopor skumglass er en type granulær fyllmasse som benyttes der det er behov for lav vekt, stabiliserende tiltak, isolasjon eller drenering

Bruksområder inkluderer ulik infrastruktur slik som veier, veivedlikehold, jernbane, tunnel og vann og avløp, og til ulike deler av byggeprosjekter slik som utvendig isolasjon av grunnmur og fundamenter, tilbakefylling, kompensert fundamentering, grønne tak, gulv mot undergrunn eller som grunnlag for peling gjennom fyllmassen.

Hva er Glasopor laget av?

Glasopor er laget av glass, nærmere bestemt resirkulert glassemballasje fra norske husholdninger. Glasset knuses til et fint pulver, det tilsettes en aktivator (SiC) og bakes i store ovner på høy temperatur. Under bakingen dannes det luftbobler. Glasopor består av hele 80% innkapslet luft. 

Hvor mye koster Glasopor?

Hvor mye Glasopor koster avhenger av en rekke faktorer.

 

Prissetting for Glasopor beregnes ut i fra etterspørsel og kostpris på innsatsfaktorer som investeringer og vedlikehold på fabrikk, glass, SiC og energi.

 

Frakt utgjør en vesentlig del av det totale prisbildet. Pris vil derfor avhenge svært mye av leveringssted. Det gjelder å utnytte transportkapasiteten maksimalt.

 

Fordi Glasopor består av så mye luft, veier det kun 180 kilo per kubikkmeter i bulk. Det gjør at man med Glasopor kan transportere opp til ti ganger så mye per bil sammenlignet med tradisjonelle steinmasser. For et byggeprosjekt kan denne transportkostnaden alene utgjøre store besparelser.

 

I de tilfeller det er behov for et mindre kvantum finnes det et nettverk av nasjonale logistikkpartnere med mindre lagre for salg både i bulk og storsekk.

 

Hvis leveringsstedet ligger svært isolert og øde, kan det ofte være lønnsomt å transportere lettere masser som gir det volumet som trengs i prosjektet. 

 

På grunn av sin lave vekt, tillater Glasopor mindre utgraving for å oppnå fordelene med kompensert fundamentering. Dette kan bety vesentlige besparelser i anleggstid og kostnader i forbindelse med massetransport og deponering.

 

Pris må jo også vurderes opp mot andre argumenter, slik som miljøhensyn og produktegenskaper. 

Hvor produseres Glasopor?

Glasopor har to fabrikker – en i Onsøy utenfor Fredrikstad og en på Bismo i Skjåk. 

 

Glasopor, avdeling Skjåk har adresse:

Industrivegen 63, 2690 Skjåk

 

Glasopor, avdeling Onsøy har adresse:

Onsøy stasjon 15, 1615 Fredrikstad

 

Kontaktpersoner og veibeskrivelser finner du her

Hvordan lages Glasopor?

Resirkulert glassemballasje knuses i en mølle til et fint pulver. Dette pulveret tilsettes en aktivator (SiC) og bakes på høy temperatur i spesiallagde skumglassovner. Aktivatoren bidrar til at det dannes luftbobler under bakingen, og resultatet er at Glasopor består av 20 prosent glass og hele 80 prosent innkapslet luft.

 

Les mer: Slik produseres Glasopor døgnet rundt

 

Mye av årsaken til topprangering på miljøindikatorene, er at Glasopor blir produsert på en ny og topp moderne fabrikk i Onsøy ved Fredrikstad. Samtidig har Glasopor-fabrikken i Skjåk blitt ombygd til el-drift med sertifisert, kortreist strøm. Glasopor er det desidert mest miljøvennlige alternativet for lette fyllmasser på markedet.

Les også: Foamit Group planlegger investering i lavutslippsproduksjon av skumglass i Norge