Bruksområde

Grønne tak

Grønne tak med Glasopor skumglass – miljøvennlig og formbart

Reduser belastning med “Grønne tak”. Glasopor skumglass drenerer og isolerer, noe som i kombinasjon med lav vekt gjør at det er godt egnet til forming av terreng på dekker. Norge har en lang tradisjon av vegetasjonstak, men mest i form av torvtak. Etter at Glasopor kom inn i bildet, så har man utviklet svært gode måter å bygge tak med vegetasjon. 

Med økt bebyggelse i urbane strøk er det stadig mer fokus på grønne tak og utearealer med alle de positive elementer de medfører. Glasopor skumglass brukes i stadig større grad til dette. I tillegg er det veldig mange som har tatt til seg et slikt utseende på bebyggelse som svært positivt, fordi det ser naturlig og pent ut. Det gir også naturfølelsen i tettere strøk, samt at man må tenke på at både planter, småfugler og insekter gis nye muligheter. For store taktyper som kan ferdes på, har man et ekstra “uterom” til bruks, så det er flere positive faktorer som kommer med. Er muligens denne taktypen en stor del av fremtidens tak? 

Nedbør på grønne tak

Et annet positivt aspekt ved å benytte Glasopor i oppbyggingen av slike tak er fordrøyningsbehandling av nedbør. I store byer med økende andel av tette flater er styrtregn et økende problem. Med grønne tak og Glasopor skumglass reduserer man belastningen på VA-anlegget i byene ved å fordrøye vannet. Kontakt oss gjerne for en vurdering.

Grønne tak med Glasopor.no
Grønne tak | Glasopor
Tak og Glasopor skumglass
Tak og Glasopor skumglass