Bruksområde

Vei

Glasopor gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle materialer ved bygging av vei.

 

 

Veibygging på utfordrende grunnforhold

Store deler av veinettet i Norge er bygget på steder med sensitive grunnforhold som består av kvikkleire og myr. Her kan man bruke lette materialer for å unngå setningsskader og, i verste fall, ras.

Kvikkleire er et veldig sensitivt materiale, og hvis man overbelaster eller forstyrrer dette materialet risikerer man både setningsskader og katastrofale ras.

 

Glasopors fordeler i veiprosjekter

Glasopor er det letteste granulære byggematerialet på markedet, og den lave egenvekten gjør at det er veldig godt egnet til bruk i veibygging. I tillegg til å minimere risikoen for setningsskader bidrar den lave vekten til god totaløkonomi i prosjektene.

Mengden masse man må transportere bort for å kompensere for vekten blir mye lavere enn med konkurrerende materialer. Dermed får man både bedre totaløkonomi og lavere klimapåvirkning.

 

 

Frostsikring av vei

Glasopor inneholder 80% innkapslet luft, og derfor er produktet også meget godt egnet til frostsikring av vei. De isolerende egenskapene sørger for at temperaturen i de telesensitive lagene i konstruksjonen ikke når frysepunktet – og dermed unngår man også problemer med telehiv.

I tillegg til produktets tekniske egenskaper, gjør den lave egenvekten Glasopor til et materiale det er enkelt å jobbe med.

Når Glasopor er lagt, ligger den stabilt og er mulig å gå i. Komprimering utføres enkelt med beltegående utstyr eller platevibrator.

Stabilitet og vekt, samt drenerings- og isolasjonsevne bidrar til redusert risiko for setningsskader, vannskader og telehiv. Dette kan bidra til mindre behov for vedlikehold.