Bruksområde

Utvendig isolasjon av grunnmur og fundamenter

Dagens isolasjonsmetoder med innvendig isolasjon av grunnmur fordrer festetekniske løsninger og diffusjonssperre, noe som er kostbart. Det gir også fare for kondens, og dermed sopp og råtedannelse på innvendige vegger.

Utvendig isolering med pusset isolasjonsplate over terreng og drenerende fylling med Glasopor skumglass er en sikker løsning.

God løsning på isolering

Løsningen gir meget god isolasjon og den drenerer vann samtidig som den er kostnadseffektiv og gir et bedre inneklima når muren virker som et varmemagasin.

Isolering med Glasopor rundt fundamenter, i stikkrenner og kulverter beskytter effektivt mot frostangrep.

Isolasjon av grunnmur er effektivt

Med Glasopor, gir det ikke bare et effektivt forsvar, men også en kostnad som gir sparende resultater i lengden.

Vi tenker alltid fremover!

Se gjerne video om Glasopor og det å skape et av Norges mest miljøvennlige byggematerialer. 

Utvendig Isolasjon Av Grunnmur Og Fundamenter
Utvendig Isolasjon Av Grunnmur Og Fundamenter