Lav vekt

Produktet består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er Glasopor det letteste granulære byggematerialet på markedet.

Ikon lav vekt

Med en bulkvekt på bare 180 kg/m³ kan Glasopor gi lavere transportkostnader og større fleksibilitet i byggeprosessen.

En av de største fordelene med Glasopor skumglass, er den lave vekten. Under produksjonsprosessen knuses resirkulert glass til et fint pulver, før det tilsettes en aktivator og bakes på høy temperatur. Aktivatoren bidrar til at det dannes luftbobler under bakingen, og resultatet er at Glasopor består av 20 prosent glass og hele 80 prosent innkapslet luft.

Fordi Glasopor består av så mye luft, veier det kun 180 kilo per kubikkmeter i bulk. Det gjør at vi kan transportere opp til ti ganger så mye per bil sammenlignet med tradisjonelle steinmasser. For et byggeprosjekt kan denne transportkostnaden alene utgjøre store besparelser.

Hvor lett? Bestill vareprøve

Den lave vekten gjør også at Glasopor er et utmerket valg for prosjekter som er avhengige av kompensert fundamentering. Ved bruk av Glasopor reduserer man jordtrykket opp til 90 prosent sammenlignet med tradisjonelle masser.

I tillegg vil den lave vekten både gjøre det mulig å lage grøntområder over underliggende konstruksjoner som parkeringskjellere, og gi en bedre plassutnyttelse fordi man kan reduserer behovet for støttekonstruksjoner og avstivninger.

Relevante bruksområder

Relevant dokumentasjon

Relevante prosjekter

Alle landskapsarkitekters drøm

Lav vekt har gjort det mulig å lage større og mer spennende grøntarealer

Resirkulert glass redder E18

Statens vegvesen er fornøyd med å bygge E18 Knapstad–Retvet på et stabilt og miljøvennlig materiale!

Sørenga ligger på fremtidens byggemateriale

Sørengas uteområder er bygd på resirkulert glass

Alle produktfordeler

Lett

Glasopor skumglass består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er det den letteste fyllmassen på markedet.

Miljøvennlig

Glasopor er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge! I tillegg blir deler av Glasoporen produsert ved hjelp av sertifisert, kortreist strøm.

Isolerende

Glasopor skumglass består av 80 % luft og har utmerkede isolerende egenskaper, noe som gjør det egnet som isolasjonsmateriale for en rekke ulike prosjekter.

Drenerende

Glasopor er et grovt, granulært materiale med gode drenerende egenskaper.

Mindre masseflytting

På grunn av sin lave vekt, tillater Glasopor mindre utgraving for å oppnå fordelene med kompensert fundamentering. Dette betyr betydelige tidsmessige besparelser samt reduserte kostnader i forbindelse med massetransport og deponering.