Bruksområde

Tilbakefylling

Glasopor skumglass – fordi lavt jordtrykk er viktig.

Glasopors lave vekt, høye rasvinkel og gode isolasjonsegenskaper gjør skumglasset til et perfekt materiale for tilbakefylling langs støttemurer og vegger.

Lavt jordtrykk

Ved tilbakefylling bak støttemurer risikerer man at muren deformeres dersom jordtrykket blir for høyt. Ved å bruke Glasopor skumglass som tilbakefyllingsmateriale sørger den lave vekten og den høye friksjonen for at trykket mot muren blir vesentlig mindre enn med tradisjonelle masser.

I en fem meter høy tilbakefylling med Glasopor utgjør det horisontale jordtrykket kun rundt 10 % av trykket til tradisjonelle masser. Det skyldes i hovedsak en rasvinkel på hele 45 grader, men det er også flere positive effekter ved å bruke Glasopor til tilbakefylling.

Drenerende egenskaper

Selv om Glasopors isolerende egenskaper som regel er noe man tenker på i forbindelse med veier og fundamentering, er dette også en stor fordel når det er snakk om tilbakefylling bak støttemurer.

Støttemurer av stein kan ha relativt store åpninger som slipper gjennom kald luft. Det kan føre til at massene bak fryser, og da risikerer man skader på muren på grunn av telehiv. Glasopor sin gode isolasjonsevne reduserer imidlertid faren for at dette ikke skjer, siden kulden ikke trenger inn til massene bak.

Glasopor har også meget gode drenerende egenskaper, slik at det ikke blir stående vann inntil støttemuren eller veggen det tilbakefylles mot.

LES OGSÅ: Derfor valgte entreprenøren Glasopor foran isopor