Isolasjon

Glasopor skumglass består av 80 % luft og har utmerkede isolerende egenskaper, det er godt egnet som isolasjon for en rekke ulike prosjekter.

Glasopor skumglass – 80 % luft, 100 % isolasjon. Overlegen isolering for prosjekter som krever effektiv termisk ytelse.

Siden Glasopor skumglass består av 80 % luft har det utmerkede isolerende egenskaper og er særdeles godt egnet som isolasjon for en rekke ulike prosjekter. I vegbygging vil Glasopor som frostsikring bidra til en konstruksjon som er mindre utsatt for frostskader og derav redusert vedlikeholdsbehov.
Velger man Glasopor vil gravedybden for å oppnå tilfredsstillende frostsikring reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonelle/stedlige masser.

Relevante bruksområder

Relevant dokumentasjon

Relevante prosjekter

Alle landskapsarkitekters drøm

Lav vekt har gjort det mulig å lage større og mer spennende grøntarealer

Sørenga ligger på fremtidens byggemateriale

Sørengas uteområder er bygd på resirkulert glass

Alle produktfordeler

Lett

Glasopor skumglass består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er det den letteste fyllmassen på markedet.

Stabilt

Overflaten til Glasopor er svært ru og i kombinasjon med den kubiske formen gjør dette at produktet er svært stabilt og har en rasvinkel på utrolige 45°!

Miljøvennlig

Glasopor er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge! I tillegg blir deler av Glasoporen produsert ved hjelp av sertifisert, kortreist strøm.

Isolerende

Glasopor skumglass består av 80 % luft og har utmerkede isolerende egenskaper, noe som gjør det egnet som isolasjonsmateriale for en rekke ulike prosjekter.

Drenerende

Glasopor er et grovt, granulært materiale med gode drenerende egenskaper.

Mindre masseflytting

På grunn av sin lave vekt, tillater Glasopor mindre utgraving for å oppnå fordelene med kompensert fundamentering. Dette betyr betydelige tidsmessige besparelser samt reduserte kostnader i forbindelse med massetransport og deponering.