Dokumentasjon

ISO-sertifikat

Glasopor er sertifisert i henhold til ISO-standarden. Det gir både deg som vår kunde og oss selv en trygghet om at vi jobber målrettet med ledelse og ledelsessystemer. 

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015, NS-EN50001:2018 og NS-ISO 45001:2018. 

NS-EN ISO 9001:2015 gjelder sertifisering av vårt kvalitetsstyringssystem hvor målet er kontinuerlig forbedring og å unngå feil før de oppstår. 

NS-EN ISO 14001:2015 er standard for miljøstyring, og er et sertifikat på at vi har satt utforming og iverksettelse av miljøarbeid i system slik at vi kan vedlikeholde og utfordre vår miljøpolicy. 

NS-EN50001:2018 er sertifikat på at vi har systemer og prosesser for å overvåke og forbedre energieffektivitet, -anvendelse og -forbruk. 

NS-ISO 45001:2018 angir at vi har verktøy for å forebygge skader og sykdom og sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.  

 

Last ned våre ISO-sertifikater