Bruksområde

Peling gjennom Glasopor

Peling gjennom Glasopor gir reduksjon i byggetiden.

Byggingen av Namdalseid skole er et godt eksempel på at en ny og innovativ metode med bruk av Glasopor i grunnarbeidet førte til at man kunne redusere byggetiden med hele 3 uker.

Den planlagte fremgangsmåten – og den tradisjonelle metoden – var først å fjerne vegetasjonslaget der skolen skal ligge, og så legge ut et lag med pukk slik at den tunge peleriggen har et stabilt underlag å arbeide på.

Pelefundamentering uten Glasopor
Pelefundamentering uten Glasopor

Utregninger av bæreevnen til Glasopor konkluderte med at den ville tåle peleriggen.

Ved å bruke Glasopor slapp man å først legge ut en tung masse, som i etterkant måtte fjernes med en lett fylling, i dette tilfellet Glasopor. Dermed sparte man hele tre uker på å pele gjennom Glasopor-fundamentet.

Pelefundamentering oppå Glasopor-fylling
Pelefundamentering oppå Glasopor-fylling

Les mer om prosjektet og fremgangsmåten i disse sakene:

Et skolebygg for fremtiden

Silk var den tidsbesparende metoden