Om oss

Siden den spede starten i 2002 har Glasopor vokst seg fra en liten gründerbedrift til markedsledende millionbutikk med miljø og bærekraft i fokus.

Det norske industrieventyret Glasopor begynte i den lille bygda Skjåk i Gudbrandsdalen.

Etter mange år i jobben hadde byggmester Svein G. Lund begynt å slite med ryggen, og han begynte å tenke på å finne på noe nytt. I 2002 sluttet han i byggebransjen og startet opp den første Glasopor-fabrikken i hjembygda si.

Glasopor er et premium lettfyllings- og isolasjonsmateriale som lages av resirkulert emballasjeglass. Tidligere utgjorde det mest nedknuste glasset som leveres til gjenvinning et problem, fordi det ikke er mulig å bruke til å produsere ny glassemballasje. Med utviklingen av Glasopor kunne dette materialet i stedet komme til nytte, og samtidig løse problematiske byggeprosjekter.

De unike egenskapene til Glasopor gjør det spesielt godt egnet for det norske markedet, med vanskelige grunnforhold og røft klima med store temperatursvingninger. For å overbevise byggebransjen om at Glasopor var veien å gå, reiste Lund selv i begynnelsen rundt til byggeplasser både fjernt og nært og demonstrerte materialet i praksis. Det første året hadde den lille bedriften åtte ansatte og omsatte for 600 000 kroner.

Miljøfokuset er fortsatt en integrert del av Glasopor, og i 2016 kuttet fabrikken i Skjåk CO2-utslippene helt og reduserte den samlede energibruken sin med 30 prosent ved å bytte ut de gassdrevne smelteovnene og gå over til «kortreist» strøm.

Overordnet politikk

Glasopor AS er ISO-sertifisert og forplikter seg til å gjøre løpende forbedringer i systemer og prosesser for Kvalitetsstyring, Miljøstyring, Arbeidsmiljøstyring og Energiledelse, samt å etterleve egne og myndighetspålagte krav. Bedriften forplikter seg til å sikre tilgang til de ressurser og den informasjon som er nødvendig for å nå mål og delmål innenfor alle 4 områder.

Glasopor.no - Fra 2002 har vi vokst til markedsledende millionbedrift med fokus på miljø og bærekraft i alle aspekter.

Hils på Glasopor-gjengen!

Tore Bye, Salg- og markedssjef

Tore jobber som salg- og markedssjef i Glasopor. Om du har spørsmål om praktisk bruk av Glasopor, er det ham du skal ha tak i. Han er utdannet innen byggteknikk og har mer enn 20 års erfaring på leverandørsiden innen salg, prosjektledelse og teknisk rådgivning – i Glasopor har han vært siden 2011.

Tore har en brennende interesse for bygg- og anleggsfag, og har klokkertro på Glasopor som en utfordrer til mer etablerte løsninger og som byggematerialet for fremtiden. Han er glad i mennesker, og liker å finne frem til de riktige løsningene for hvert enkelt prosjekt sammen med kundene sine.

Rune Skarstad, Regionsjef

Rune er regionsjef i Glasopor, og kan hjelpe deg om du ønsker mer informasjon om Glasopors egenskaper. Han er utdannet byggingeniør med tilleggsutdanning innen økonomi og markedsføring. I tillegg til mange års erfaring fra prosjektsalg har Rune også jobbet 10 år i entreprenørbransjen.

Rune har jobbet i Glasopor siden mars 2012. Han har en «passion» for salg og markedsføring, og brenner for å gjøre kundene sine lykkeligere gjennom bedre, enklere og mer lønnsomme prosjekter! Av øvrige egenskaper Rune besitter, vil han gjerne trekke frem sin gode sans for humor og sin kledelige beskjedenhet.

Kim Svingen, Logistikk og salg

Kim er logistikk- og salgskoordinator i Glasopor. Det innebærer at han sørger at du får levering til rett tid og sted. Ved siden av jobben tar Kim en utdanning innenfor økonomi og administrasjon på deltid. Han har syv års fartstid som konsulent for et IT-firma med fokus på logistikkløsninger for IT-systemer.

Kim søkte seg til Glasopor i august 2015, drevet av en interesse for planlegging og prosjektstyring, og synes det er spennende å være med og bidra til store og små samferdselsprosjekter. Han har dessuten et personlig engasjement for miljøet, og synes det er fint å kunne jobbe med et produkt med så sterk miljøprofil.

Trond Falao, Regionsjef

Trond jobber som regionsjef i Glasopor, og kan hjelpe deg om du har spørsmål rundt anvendelse og Glasopors særdeles gode egenskaper. Han er utdannet Tømrer med tilleggsutdanning innen salg og ledelse. I tillegg til mange års erfaring fra entreprenørbransjen har Trond også jobbet nesten 20 år på leverandørsiden innen salg, ledelse og teknisk rådgivning.

Trond har jobbet i Glasopor siden september 2019. Han har en lidenskap for bygg og anleggsbransjen og er overbevist om at Glasopor med sine unike produktfordeler og miljøprofil er ett produkt som passer godt inn i det grønne skiftet som bransjen står overfor. Han trives i møte med kunder og motiveres av samarbeid for å finne de riktige og lønnsomme løsningene.

Stig Norman Olsen, Digital markedsfører

Stig jobber som digital markedsfører i Glasopor. Han skal synliggjøre hvorfor Glasopor passer for deg i ditt prosjekt. Han er utdannet eksportmarkedsfører med tilleggsutdanning innen design, kommunikasjon og prosjektledelse. Han har nesten 15 års erfaring fra sikkerhetsbransjen, hvor blant annet nybygg og infrastruktur representerte viktige sluttbrukere, og føler seg sikker på å kunne dra nytte av sin erfaring.

Stig ble ansatt i Glasopor i mai 2020. Hans motivasjon var å fordype seg ytterligere i digital markedsføring og ser fram til å spisse innhold og budskap mot ulike segmenter. Han synes det var spennende at man står overfor en grønn omstilling med mer åpenhet for nye arbeidsmetoder og innovative produkter. Å ta del i den sirkulære økonomien synes han er meningsfylt og er begeistret over at lokalt glassavfall kan brukes til å skape et produkt med så gode egenskaper.

Ledige stillinger