Bruksområde

Jernbane

Glasopor – når lett skal bære tungt

I likhet med veg strekker jernbanen i Norge seg over områder med vanskelige grunnforhold. For å redusere store utgravinger kan man benytte Glasopor skumglass både under forsterkningslaget og som frostsikringslag.