Bruksområde

Veivedlikehold

Mange veier i Norge har behov for rehabilitering, en av utfordringene er ustabile skråninger. Ved bruk av Glasopor kan man oppnå et varig resultat ved rehabilitering av vei.

 

 

Ustabile skråninger

Tradisjonelt vedlikehold av vei har i stor grad gått ut på asfaltere veistrekninger som har fått frost- eller setningsskader. I mange tilfeller fører dette til enda større utfordringer på sikt. Ett nytt lag med asfalt uten å utbedre fundamentet øker vektbelastningen uten å gjøre veikroppen mer stabil.

Det er utviklet en metodikk med bruk av Glasopor og Geonett der man på en effektiv måte kan utbedre ustabile skråninger. Metodikken er utprøvd i flere veier med varig resultat flere år etter at vedlikeholdet ble gjort.

I korte trekk sikres skråningen ved å skifte ut eksisterende masser på den halvdelen av vegen som vender ut mot skråningen. Overbygningen bygges så opp igjen med skumglass i forsterkningslaget, noe som drastisk reduserer fyllingens egenvekt. Metoden har vært benyttet i flere reparasjonsprosjekter i Østfold på veier der det har vært problemer med setninger og utglidninger. Glasopor har vist seg å ha svært gode egenskaper til dette formålet.

 

 

Det er flere fordeler med denne metodikken:

  • Kun den ene veibanen blir stengt slik at biler kan passere
  • Enkel levering av Glasopor (lastebil med sidetipp på urørt veibane)
  • Rimelig løsnin
  • Kort anleggsperiode
  • Reduserer hyppigheten for behov for dekkevedlikehold om våren.
  • Glasopor er markedets letteste granulære byggemateriale på markedet, les mer om Glaospors egenskaper her: Om produktet

 

Frostsikring

Vei med ujevnt dårlige masser er ofte utsatt for telehiv og frostskader. Glasopor er et isolerende materiale som egner seg godt til å forebygge frostskader. Les mer om frostsikring med Glasopor her.