Stabil

Overflaten til Glasopor er svært ru og i kombinasjon med den kubiske formen gjør dette at produktet er svært stabilt og har en rasvinkel på utrolige 45°!

Glasopor skumglass: En stabil løsning med overlegen struktur. Røff overflate og 45° rasvinkel for optimal stabilitet.

Overflaten til Glasopor er svært ru og i kombinasjon med den kubiske formen gjør dette at produktet har en rasvinkel på utrolige 45°! Med en naturlig helling på 1/1 gjør dette at Glasopor er forutsigbart og enkelt å jobbe med. En ukomprimert fylling er gangbar selv uten komprimering noe som bidrar til at Glasopor er foretrukket av mange entreprenører. Etter enkel komprimering med plate eller beltegående utstyr har man en stabil overflate hvor man kan plassere stillaser og liknende.

Hvor ru? Bestill vareprøve

Relevante bruksområder

Relevant dokumentasjon

Glasopor gir stabil og kjørbar fylling

Relevante prosjekter

Resirkulert glass redder E18

Statens vegvesen er fornøyd med å bygge E18 Knapstad–Retvet på et stabilt og miljøvennlig materiale!

Kulturhus på stabil fyllmasse

En seks meter høy fylling måtte på plass ved byggingen av Nittedal Kulturhus

Sørenga ligger på fremtidens byggemateriale

Sørengas uteområder er bygd på resirkulert glass

Alle produktfordeler

Lett

Glasopor skumglass består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er det den letteste fyllmassen på markedet.

Stabilt

Overflaten til Glasopor er svært ru og i kombinasjon med den kubiske formen gjør dette at produktet er svært stabilt og har en rasvinkel på utrolige 45°!

Miljøvennlig

Glasopor er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge! I tillegg blir deler av Glasoporen produsert ved hjelp av sertifisert, kortreist strøm.

Isolerende

Glasopor skumglass består av 80 % luft og har utmerkede isolerende egenskaper, noe som gjør det egnet som isolasjonsmateriale for en rekke ulike prosjekter.

Drenerende

Glasopor er et grovt, granulært materiale med gode drenerende egenskaper.

Mindre masseflytting

På grunn av sin lave vekt, tillater Glasopor mindre utgraving for å oppnå fordelene med kompensert fundamentering. Dette betyr betydelige tidsmessige besparelser samt reduserte kostnader i forbindelse med massetransport og deponering.