Bruksområde

Kompensert fundamentering

Glasopor kan gjøre kompensert fundamentering raskere og billigere.

Ved krevende grunnforhold kan kompensert fundamentering være løsningen, og i slike situasjoner bidrar Glasopor til kostnadsbesparelser i flere ledd.

I områder med krevende grunnforhold, er man ofte avhengig av å benytte prinsippet om kompensert fundamentering. Det innebærer at man fjerner masse tilsvarende vekten av det som skal bygges, og på den måten minimeres risikoen for setningsskader.

Hvis man belaster grunnen mer enn det som var tilfelle før byggestart, risikerer man at grunnen bli overbelastet. Dette kan blant annet føre til setningsskader på det som bygges.

Lav vekt – reduserer gravedybde

Glasopor er takket være sin lave vekt godt egnet som fyllmasse ved kompensert fundamentering. Materialet består av 80 prosent luft og 20 prosent resirkulert glass. Med en egenvekt på kun 180 kilo per kubikkmeter reduserer Glasopor nødvendig gravedybde betraktelig sammenlignet med konkurrerende materialer.

Mindre utgravning av masse bidrar til lavere kostnad og store tidsbesparelser for utbyggere. Man reduserer tid og kostnader til massetransport og deponering ved å grave ut mindre, og den lave egenvekten gjør at man med Glasopor kan levere opp til 120 kubikkmeter per lass.

 

Glasopor under E18

Under byggingen av ny E18 i Østfold ble Glasopor valgt på grunn av produktets lave vekt og fordelene det gir i forbindelse med kompensert fundamentering.

– I dette området er det sensitive masser i grunnen, og det gjør at vi må bruke lette masser fremfor tradisjonelle steinmasser. Materialkostnaden er relativt høy, men Glasopor er enkelt å jobbe med, slik at det har en god effekt på totalkostnaden i prosjektet, sier byggleder for strekningen i Statens Vegvesen, Lars Frode Christiansen.

LES OGSÅ: Slik produseres Glasopor