Bruksområde

Tunnel

Glasopor i tunnel - enkel frostsikring med ett produkt for grøft og veibane

Vann er ofte en utfordring ved tunneldriving. Det kommer mer vann inn i tunneler enn man kanskje tenker over. Både vaskevann, regnvann og fuktighet som trenger inn gjennom sprekker i berget finner veien inn i tunnelløpene, og må ledes ut. Dersom dreneringen ikke er god nok kan det gi store skader, både på veibanen og andre deler av konstruksjonen.

I norsk klima må man i tillegg ta hensyn til at vann fryser. Det er da spesielt viktig å isolere vannveier for å unngå isdannelse og deformasjoner i veibanen. Statens vegvesens Håndbok N500, «Vegtunneler», sier at det fortrinnsvis skal benyttes granulære masser som skumglass til frostsikring. 

Grøfter langs sidene av tunnelen tar hånd om vannproblematikken. I tillegg til drensrør kan disse typisk også holde kabler og annen infrastruktur. Glasopor sine isolerende og drenerende egenskaper gjør produktet godt egnet til frostsikring av grøft og under vegbane i tunnel. 

Egenskapene gir besparelser fordi man kun benytter ett produkt både i grøft, under vegbane og under bankett, samt som fundament for vann- og frostsikring.

 

Frostsikring i tunneler med Glasopor: Isolasjon, drenering og én løsning for grøft, veibane og fundament.

Glasopor bak betongkonstruksjoner i tunnel

I portalområder benyttes Glasopor også som lettfylling mot betongkonstruksjonen.

Produktets rasvinkel på 45° gjør utleggingen enkel og produktet kan eksempelvis plasseres opp mot berget før vann- og frostsikringselementer for vegg og tak monteres. 

Glasopor bak betong i tunnelportalene: Enkel utlegging med rasvinkel på 45° for effektiv vann- og frostsikring.

Med Glasopor får man altså ett produkt som kan brukes under veibane, i grøfter og bak betongkonstruksjoner. Dette gjør materialet smidig og lett å jobbe med. Det er stabilt og sikkert, og man får levert store volumer med få lass. Dermed kan man arbeide i høyt tempo uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Allsidig, smidig og effektivt – étt produkt for veibane, grøfter og bak betongkonstruksjoner.