Bruksområde

Gulv

Glasopor under gulvet – det må oppleves

Forberedende arbeider før isolering av gulv med vanlige isolasjonsmaterialer er arbeidskrevende og må utføres med nøyaktighet. Dette gjelder både avretting med grovstøp og grusavretting.

Vanlige isolasjonsmaterialer kan over tid miste noe av sin isolasjonsevne.

Bruk av Glasopor skumglass forenkler isolasjonsarbeidet betraktelig siden man kan avrette massen direkte på maskinplanert grovkult eller eksisterende masser.

Glasopor har lav vekt, er enkel å bearbeide og lar seg effektivt komprimere. Glasopor gir et varig stabilt undergulv som opprettholder sin isolasjonsevne over tid.

Glasopor skumglass angripes ikke av utøy eller sopp. Det har tette celler og er derfor kapillærbrytende.

Gulv på grunn med Glasopor - utsnitt Eksplodert visning av et typisk gulv på grunn med Glasopor