Glasopor skumglass i sekk

I mange tilfeller krever byggeplassens tilgjengelighet at skumglasset enkelt kan flyttes rundt på stedet. Med våre sekkede produkter lar dette seg enkelt gjøre.

Med Glasopor skumglass i sekk oppnår man en rekke fordeler som gjør det enkelt for deg å bygge med et miljøvennlig materiale. Hovedgrunnen for å velge sekk er fordi det er lettere å transportere til vanskelige tilgjengelige steder, enten det gjelder fram til selve byggeplassen eller om det er av praktiske hensyn på byggeplassen.

LES OGSÅ: Velg leveringsformen som passer best

Siden skumglasset har så lav vekt kan en storsekk med Glasopor fraktes med vanlig førerkort kl. B. Hvis du skulle ha førerkort kl. BE eller C1E har du plass til flere storsekker på en lavkarm tilhenger. Det er heller ikke noe problem med tanke på vekt å fylle opp et vogntog. I et typisk flisvogntog som vi benytter kan det fylles 56 storsekker dersom man stabler to høyder. 

Storsekker gir også fordeler i forhold til frakt den siste distansen. Dersom det for eksempel skal fraktes til en hytte kan båtfrakt, helikoptertransport og kanskje til og med skuter med slede være gode alternativer. 

Mer effektiv byggeplass

Når du først har fått en sekk med Glasopor skumglass på byggeplassen, er det svært enkelt å håndtere på grunn av den lave vekten. Våre storsekker kan dessuten heises og tømmes via tømmestussen på undersiden.  

Sekkene sikrer deg god oversikt og orden på byggeplassen. I disse ligger skumglasset godt beskyttet mot vær og vind og kan tas i bruk i den rekkefølgen det passer. Man får god kontroll på mengde. En mer forsiktig håndtering uten store maskiner fører til en mer renslig byggeplass med mindre svinn.

Glasopor skumglass i sekk er spesielt egnet til mindre prosjekter slik som drenering av grunnmurer, tilbakefylling til støttemurer, dreneringsgrøfter, under belegningsstein og gangstier, plate for drivhus, tilbakefylling inntil prefabrikerte bassenger / spabad, krypkjellere, plantekasser og blomsterkrukker. Se for øvrig liste over bruksområder med flere detaljer nedenfor.

Bruksområder spesielt egnet for Glasopor i sekk