Bruksområde

Kunstgressbaner og idrettsanlegg

Glasopor – bare fantasien setter begrensningen

 

Kunstgressbaner og idrettsanlegg

Glasopor skumglass egner seg spesielt godt til kunstgressbaner, grusbaner, rehabilitering av baner, stier og løyper.

Glasopor skumglass består av glass med tette luftceller som trekker til seg lite vann. Det gir meget høy isolerings­evne, og dreneringsegenskaper som er tilpasset norske klimaforhold. Glasopor skumglass har overlegne egenskaper når grunnfor­holdene er dårlige, ved risiko for fukt- og frostskader og når det er grunnvann i byggegropa. Det egner seg derfor spesielt godt til isolasjon av idrettsbaner, gulv i idrettshaller, ballbinger og andre utendørsanlegg. Glasopor skumglass som lettfylling gir et vedlikeholdsfritt isolasjons- og dreneringssystem som går raskere å legge enn tilsvarende fyllmasser.

 

 

Utvendig isolering av grunnmur og fundamenter

Dagens isolasjonsmetoder med innvendig isolering av grunnmur fordrer festetekniske løsninger og diffusjonssperre, noe som er kostbart. Det gir også fare for kondens, og dermed sopp og råtedannelse på innvendige vegger.

Utvendig isolering med pusset isolasjonsplate over terreng og drenerende fylling med Glasopor skumglass er en sikker løsning.

Løsningen gir meget god isolasjon og den drenerer vann samtidig som den er kostnadseffektiv og gir et bedre inneklima når muren virker som et varmemagasin.

Isolering med Glasopor rundt fundamenter, i stikkrenner og kulverter beskytter effektivt mot frostangrep