Bruksområde

Svømmebasseng

Glasopor er ideell til tilbakefylling ved svømmebassenger. Lett, drenerende, og gir stabilitet med lavt jordtrykk. Sikker og praktisk løsning.

Det finnes i dag mange forskjellige materialer og løsninger for å bygge svømmebasseng i hagen. Det som gir lang levetid, lite vedlikehold og et godt estetisk resultat, er varige nedfelte bassengkonstruksjoner. Glasopor er et miljøvennlig lettfyllingsalternativ som egner seg svært godt som tilbakefylling og et isolasjonslag for å beskytte slike bassengkonstruksjoner.

Bassengtyper

Tidligere var det støpte løsninger i betong som var gjeldende, men det finnes i dag mange typer tilsvarende eller bedre bassengtyper. Et hovedskille går mellom plasstøpte svømmebasseng eller prefabrikerte glassfiber- eller modulbasseng.

For mindre bassenger så øker ferdigstøpte, isolerte glassfiberbasseng i popularitet. De har en rask byggetid med mindre byggekostnader. De heises simpelthen ned i en klargjort byggegrop. Det er også en sikker løsning med mindre vedlikehold. Man unngår bruk av bassengduk, betong og fliser som har en kortere levetid.

Tilbakefylling mot svømmebasseng med Glasopor

Som tilbakefylling mot ulike bassengtyper, og spesielt glassfiber- og modulbaserte bassenger, egner Glasopor seg svært godt. Generelt oppfordrer produsenter til å bruke lette, drenerende og isolerende masser. Glasopor gir også en god stabilitet med et lavt horisontalt jordtrykk ned mot 10% i forhold til andre tradisjonelle masser. Glasopor er mye mer letthåndterlig på ofte trange byggeplasser.

Dersom tilbakefyllingen er for kompakt, er det stor risiko for at bassenget over tid vil begynne å bule innover grunnet trykket fra yttersiden. Dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko på selve konstruksjonen. Det kan også være påkjenninger på bassengkantene fra innsiden når vannet presses mot sidene og overflaten ved bading. Enkelte andre lettfyllinger kan være for lite stabile slik at massen blir presset opp mot overflaten. 

Fremgangsmåte

  • Legg fiberduk mot terreng og svømmebasseng
  • Fyll Glasopor lagvis med ca. 30 cm av gangen. Husk komprimering mellom hvert lag som fylles. Husk også å fylle svømmebasseng med vann etterhvert som man jobber seg oppover.
  • Fylling med Glasopor avsluttes ca. 30 cm under toppen av bassengkanten.
  • Det legges fiberduk på toppen av Glasoporen og det etableres et toppdekke som bidrar til å styrke svømmebassenget og beskytte Glasopor-fyllingen.
  • Toppdekket kan være et lag med subbus og påstøp. Husk armering. Dette danner et godt grunnlag for heller, fliser e.l.
  • Toppdekket kan også bestå av jord med overdekking av gress eller med tredekke.
  • Ved eventuelle trapper eller sitteplasser som er støpt i bassenget så må disse understøttes med et lag med subbus eller sand.
  • Husk fiberduk over Glasopor før det fylles med subbus/sand under trapper/sitteplasser.

Rådfør deg med din bassengleverandør og grunnentreprenør for detaljer.

Illustrasjon

Glasopor er ideell til tilbakefylling ved svømmebassenger. Lett, drenerende, og gir stabilitet med lavt jordtrykk. Sikker og praktisk løsning.