Bruksområde

Krypkjellere / kryperom

Perfekt til etterisolasjon av gulv mot kald kjeller

De tekniske egenskapene til Glasopor skumglass egner seg perfekt som lett fyllmasse / isolasjon i ulike typer eldre gulvløsninger mot det fri med hulrom eller mot kryperom/ krypkjellere.

Glasopor til krypkjellere
Kryperom/krypkjellere – Bytt ut eldre organisk materiale med skumglass, og få et tørt, varmt og godt drenert etasjeskille

Dagens mest utbredte isolasjonsløsninger kom på markedet i etterkrigstiden, og det var først i 1987 at det kom krav om mineralull i gulv i byggeforskriftene. I de aller fleste hus bygd før 40-årende var vanlig praksis å fylle etasjeskillet i gulv mot kald kjeller med organisk materiale som leire eller sagflis. Disse isolasjonsmetodene har ofte mistet sin isolasjonsverdi gjennom årene, og kan i verste fall være utsatt for skadedyr og fuktproblemer. Glasopor er stolt over å kunne bidra til at våre flotte gamle hus blir mer energieffektive og at de imøtekommer dagens krav til komfort og inneklima i større grad.

Etasjeskillet mot kald kjeller skal være tørt, fritt for organiske materialer og isolerende. Skumglasset har høy isolasjonsverdi, er uorganisk og kapillærbrytende. Alt du ønsker for et varmt og godt drenert etasjeskille. Skumglasset angripes ikke av skadedyr, som gnagere, da det i utgangspunktet er umulig for dem å bygge passasjer.

Glasopor er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge! I tillegg blir deler av skumglasset produsert ved hjelp av sertifisert, kortreist strøm. Vi utnytter det emballasjeglasset som er for nedknust til å kunne benyttes til nytt glass hos glassverkene, og som tidligere gikk til deponi. I og med at skumglass består av 20% glass og hele 80% luft utnytter vi råvaren godt og vi får en god isolasjonseffekt.

Hvordan isolere med Glasopor skumglass i krypkjellere?

Sørg for at krypkjelleren er helt fritt for organiske materialer. Dersom etasjeskillet består av finkornet materiale som leire, halm, sagflis, kutterspon eller lignende, anbefaler vi geotekstil eller eventuelt diffusjonssperre som materialskille mellom stedlige masser og skumglasset. Fyll deretter krypkjelleren med Glasopor skumglass. Siden kapillærstigningshøyden er 170mm, bør det legges et lag med skumglass på minst det dobbelte +15/20%. Vi anbefaler minimum 40 cm.

Skumglasset leveres enten i sekker på 1,5 m3 eller alternativt i bulkform for prosjekter over 40m3. Merk at Glasopor skumglass komprimeres med ca. 15-20 %. Når skumglasset er lagt ut i etasjeskillet mellom bjelkene, er det nok å gå på materialet for komprimering, alternativt kjøre en liten vibroplate over skumglasset. Da er skumglassfyllingen klar og du kan fortsette med ønsket materialvalg på toppen av et slitesterkt, aldersbestandig og tørt etasjeskille! Gulvvarmekabler kan installeres i toppen av Glasopor-fyllingen.