Bruksområde

Grønne tak

Glasopor skumglass – miljøvennlig og formbart

Glasopor skumglass drenerer og isolerer, noe som i kombinasjon med lav vekt gjør at det er godt egnet til forming av terreng på dekker. Med økt bebyggelse i urbane strøk er det stadig mer fokus på grønne tak og utearealer med alle de positive elementer de medfører. Glasopor skumglass brukes i stadig større grad til dette. Et annet positivt aspekt ved å benytte Glasopor i oppbyggingen av grønne tak er fordrøyningsbehandling av nedbør. I store byer med økende andel av tette flater er styrtregn et økende problem. Med grønne tak og Glasopor skumglass reduserer man belastningen på VA-anlegget i byene ved å fordrøye vannet.