Moumbekken bru åpnes mandag etter masseutskifting

Moumbekken bru

Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september. Samtidig har Statens vegvesen fjernet en midlertidig bru. De midlertidige vegfyllingene vil samtidig også bli fjernet. Moumbekken bru er blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt for trafikk 16. august etter at Tretten bru på fylkesveg 254 i Innlandet […]

Ønske om grønn profil på Langenga gir resultater

Langenga

Det nylig avsluttede prosjektet 893 Langenga Infrastruktur har benyttet drøye 10 000m3 Glasopor til å bygge infrastruktur til et byggeprosjekt i regi av Conceptor Bolig AS i et krevende terreng med dårlige grunnforhold. Den store mengden og prosjektets grønne profil gjør dette til 2. kvartals miljøprosjekt hos Glasopor. Gratulerer! Vi vil hvert kvartal i 2022 […]

Prisvinnende prosjekt med Glasopor og høy gjenvinningsgrad

Storgata i Lillestrøm

Fv. 120 Storgata i Lillestrøm er et prosjekt som mottok Byggenæringens Klimapris 2021 for sin bærekraftige massehåndtering. Glasopor ivaretar høy gjenvinningsgrad der det har vært nødvendig med lette masser. I november deltok Glasopor på tidenes første Byggenæringens Klimakonferanse i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O) i Oslo Rådhus. […]

Skal du på Fjellsprengningskonferansen 2021? Møt oss på vår stand

Svartåastunnelen Implenia

Neste uke arrangeres Fjellsprengningskonferansen for 59. gang! Glasopor følger opp egen tradisjon med å stille som sponsor med stand. Vi ser fram til å møte noen av våre beste kunder, samarbeidspartnere og venner i et hyggelig lag. Er du blant de heldige som har sikret deg plass på Fjellsprengningskonferansen 2021 kan du se fram til […]

Glasopor gir stabilitet og miljøfordeler til ny rasutsatt fylkesvei

Fv 717 Sund-Bradden

I Indre Fosen i Trøndelag er arbeidet med å bygge ny Fylkesvei 717 mellom Sund og Bradden godt i gang. Dette er siste prosjekt i Fosenveiene, som består av oppgradering og nybygging av totalt 280 km veg fordelt på 18 delprosjekter i tre «pakker». – Her kommer det cirka 6,5 kilometer med ny vei som […]

Glasopor til brobygging mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Gravemaskin på Glasopor ved Årum bru

Park & Anlegg er stolte over å kunne bidra til en bærekraftig sirkulær økonomi for glassavfall. Selskapet kjøper i disse dager inn Glasopor som byggemateriale til bruprosjektet RV22 Årum Bru som går over E6. Bedre trafikkavvikling over, til og fra E6 Formålet med prosjektet er, i henhold til byggherre Statens Vegvesen, å bedre framkommeligheten for […]

Returglass gir sikker utrykning ved det nye «Blålysbygget»

Tilførselsvei til nytt blålysbygg under konstruksjon

Omsider har startskuddet gått for det nye «Blålysbygget» i Fauske kommune. I disse dager bygges tilførselsveien til selve bygget. Der er det utfordrende grunnforhold med myr og leire. Av den grunn brukes Glasopor skumglass, som er laget av glass fra gjenvinning, for å stabilisere veien og sørge for sikker utrykning. En million vinflasker i tilførselsvei […]

Glasopor har enda bedre frostsikringseffekt enn forventet

Glasopor har enda bedre frostsikringseffekt enn forventet, og nå anbefaler forskere å endre retningslinjene i N200.

Frostsikre veier kan bygges betydelig slankere enn først antatt. Nå anbefaler forskere å endre retningslinjene i N200. – Det er ganske tydelig at isolasjonsmaterialene har et større potensial enn dagens regelverk tillater, sier Inge Hoff. Han er professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Forskningsrådet har gitt støtte til NTNU og partnerne Statens […]

Frostsikring med Glasopor stanser telehiv

Frostsikring er helt avgjørende for gode veier. Glasopor tok med seg to «politikere» på kjøretur for å vise at det rister godt på veier med telehiv.

Telehiv plager mange sjåfører i det daglige. Frostsikring er helt avgjørende for gode veier – se hvordan det gikk da «politikerne» fikk kjenne problemet på kroppen. – Det er mange veier som har blitt ødelagt av telehiv, og det brukes store ressurser på å vedlikeholde disse, sier Tore Bye, salgssjef i Glasopor. Glasopor tok denne […]

Dette bør du se etter i N200

Nye faktorer for frostsikring og dimensjonerende tyngdetetthet er to viktige punkter i N200. – Dette kan gjøre mye med fremtidens veibygging, sier teknisk sjef i Glasopor.

Statens vegvesen har publisert en revidert utgave av Håndbok N200 Vegbygging. Nye faktorer for frostsikring og dimensjonerende tyngdetetthet er to viktige punkter som kan gjøre mye med fremtidens veibygging. – Skumglass er nå anerkjent som et lett materiale – det er bra. Det er også bra at Statens vegvesen nå har redusert dimensjonerende tyngdetetthet, sier […]