Miljøutfordringer på europavei møtt med miljøgevinster

Vassbakk & Stol sin gravemaskin i sving med Glasopor på E134 Espelandssvingane

På E134 Espelandssvingane ble miljøutfordringer møtt på best mulige vis av lokale Vassbakk & Stol AS. Gevinsten ble åpning før tiden, på budsjett og det med besparelser for miljøet. Ved å bruke Glasopor sparte prosjektet nesten 307 tonn CO2-ekvivalenter kontra nest beste lettfyllingsalternativ. Det gjør prosjektet til vinner av 4. kvartals miljøpris! Utbedringsprosjekt av nasjonal […]

– Enkelt og effektivt å jobbe med

Tor Bjørnsen - Roa-Gran

Hæhre-veteranen Tor Bjørnsen er glassklar. Med Glasopor får 54-åringen noe han verdsetter svært høyt. – Første gang jeg var borti dette materialet, var tidlig på 2000-tallet. Da ble jeg positivt overrasket, og siden har jeg brukt det på flere prosjekter, starter Tor Bjørnsen. Klokka drar seg mot 10 i Lunner kommune. Arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen […]

Morgendagens rådgivere på fabrikkbesøk

Studentbesøk i Onsøy

Fredag 21. oktober hadde vi gleden av å få besøk av studenter fra NTNU på vår fabrikk i Onsøy. Gruppen som kom på besøk, tar et fag ved NTNU i Trondheim som tar opp viktige utfordringer for drift og bærekraft av infrastruktur i vårt klima her i nord. Faget på doktorgradsnivå «Design av veier og […]

Mye tryggere fylkesvei i Larvik

Glasopor til Fv 301 Grevle - Søndersrød

På Fylkesvei 301 Grevle-Søndersrød er det mye trafikk, særlig om sommeren, og det var en skummel vei å sykle og gå langs. Men nå er det slutt – fylkesveien har blitt mye tryggere. Der byggherren visste at grunnforholdene var dårlige brukte entreprenøren Glasopor. – Lokalbefolkningen har ønsket seg gang- og sykkelvei i mange, mange år. […]

Sluttet sirkel med kort radius og stort volum gir miljøpris til Årum bru

Årum bru får miljøpris for stort volum

Med et volum på hele 30.000m3 var prosjektet Årum bru en selvskreven kandidat til dette kvartalets miljøprosjekt. Og med hele 1008 tonn CO2-ekvivalenter spart er det bare å gratulere dem som vinner! Prosjektet har allerede fått fyldig omtale av Glasopor i og med at dette prosjektet utmerket seg i forhold til miljø og bærekraft på […]

Moumbekken bru åpnes mandag etter masseutskifting

Moumbekken bru

Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september. Samtidig har Statens vegvesen fjernet en midlertidig bru. De midlertidige vegfyllingene vil samtidig også bli fjernet. Moumbekken bru er blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt for trafikk 16. august etter at Tretten bru på fylkesveg 254 i Innlandet […]

Ønske om grønn profil på Langenga gir resultater

Langenga

Det nylig avsluttede prosjektet 893 Langenga Infrastruktur har benyttet drøye 10 000m3 Glasopor til å bygge infrastruktur til et byggeprosjekt i regi av Conceptor Bolig AS i et krevende terreng med dårlige grunnforhold. Den store mengden og prosjektets grønne profil gjør dette til 2. kvartals miljøprosjekt hos Glasopor. Gratulerer! Vi vil hvert kvartal i 2022 […]

Prisvinnende prosjekt med Glasopor og høy gjenvinningsgrad

Storgata i Lillestrøm

Fv. 120 Storgata i Lillestrøm er et prosjekt som mottok Byggenæringens Klimapris 2021 for sin bærekraftige massehåndtering. Glasopor ivaretar høy gjenvinningsgrad der det har vært nødvendig med lette masser. I november deltok Glasopor på tidenes første Byggenæringens Klimakonferanse i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O) i Oslo Rådhus. […]

Skal du på Fjellsprengningskonferansen 2021? Møt oss på vår stand

Svartåastunnelen Implenia

Neste uke arrangeres Fjellsprengningskonferansen for 59. gang! Glasopor følger opp egen tradisjon med å stille som sponsor med stand. Vi ser fram til å møte noen av våre beste kunder, samarbeidspartnere og venner i et hyggelig lag. Er du blant de heldige som har sikret deg plass på Fjellsprengningskonferansen 2021 kan du se fram til […]

Glasopor gir stabilitet og miljøfordeler til ny rasutsatt fylkesvei

Fv 717 Sund-Bradden

I Indre Fosen i Trøndelag er arbeidet med å bygge ny Fylkesvei 717 mellom Sund og Bradden godt i gang. Dette er siste prosjekt i Fosenveiene, som består av oppgradering og nybygging av totalt 280 km veg fordelt på 18 delprosjekter i tre «pakker». – Her kommer det cirka 6,5 kilometer med ny vei som […]