E18 Vestkorridoren Fornebukrysset-Strand. Foto: Weam Tesfazghi Weldegabrail / Statens vegvesen

Skumglass til store motorveiprosjekter i Norge og Sverige

Nye leveransekontrakter tildelt Foamit Group er en videreføring av flere store nordiske infrastrukturprosjekter som bruker Foamit Groups skumglass. Leveransene til motorveiprosjektene E20 og E18 fra Foamit Groups svenske og norske produksjonsanlegg starter i løpet av 2024.

Foto: Weam Tesfazghi Weldegabrail / Statens vegvesen 

Foamit Groups skumglassleveranser til veiprosjektene E18 Vestkorridoren: Fornebukrysset-Strand i Norge og E20 Hindsberg-Muggebo i Sverige utgjør totalt 75 000 m3. Inkludert den nye Vihti Nummela næringsparktomten og det tidligere annonserte E6-veireparasjonsprosjektet i Stenungsund Sverige, utgjør Foamit Groups nylige bestillinger totalt 155 000 m3, tilsvarende produksjonskapasiteten til én fabrikk per år. Skumglass ble valgt til infrastrukturprosjektene på grunn av dets gode isolasjonsegenskaper, lave kostnader og enkle behandling. I tillegg er skumglass betydelig lettere enn tradisjonell pukk.

– Vi er veldig glade for å ha blitt valgt ut til disse viktige nordiske infrastrukturprosjektene. Det beviser at vår strategiske innsats for å gjøre skumglass til et anbefalt råstoff i bærekraftige byggeprosjekter tar betydelige skritt fremover. Store prosjekter som motorveiprosjekter er betydelige for Foamit Group og viser at vi har kapasitet til å delta i stadig større byggeprosjekter med stadig strammere leveringsplaner. Dette støttes også av investeringen i vår fabrikk i Fredrikstad i Norge, som vi annonserte i mars, som vil doble produksjonskapasiteten vår for skumglass, sier Kalle Härkönen, administrerende direktør i Foamit Group.

Glasopor styrker Norges E18-oppgradering Fornebukrysset-Strand

Statens Vegvesen bygger ny E18-veg mellom Fornebukrysset og Strand i Oslo-området med ansvar for både planlegging og bygging av vegen. Første fase av byggeprosjektet startet i september 2023 i samarbeid med entreprenørkonsernet Skanska, og etter foreløpige estimater vil byggingen fortsette til januar 2030. Skumglasset leveres fra produksjonsanlegget til Glasopor AS i Skjåk på grunn av miljøkrav.

Skumglass brukt i utvidelse av den svenske motorveien E20 Hindsberg-Muggebo

I Sverige brukes skumglass i et prosjekt for Trafikverket i Västra Götaland for å gjøre om strekningen E20 Hindsberg-Muggebo nær Mariestad til en firefelts motorvei. Prosjektet er en av tre gjenværende faser av E20-utvidelsesprosjektet, som forbedrer trafikksikkerheten, fremmer regional vekst og skaper bedre trafikkforhold på en av Sveriges hovedveier. Prosjektet forventes ferdigstilt våren 2027.

Veidekke, entreprenøren som har ansvaret for byggeprosjektet, valgte Foamit Groups datterselskap Hasopor som leverandør av lettfyllingsmateriale til veikonstruksjonene. Ved å velge riktig lettfyllingsmateriale, måtte selskapet vurdere kostnadene og tilgjengeligheten av materialet samt anleggsteknikk på stedet. Skumglass ga den beste løsningen: det er et lettvektsmateriale som det er lett å jobbe med, det er stabilt med høy friksjonsvinkel, og det er lett tilgjengelig.

Skumglasset vil bli levert fra produksjonsanlegget til Hasopor AB i løpet av 2024–2025.

 

FOAMIT GROUP

Ytterligere informasjon

Kalle Härkönen, administrerende direktør

Telefon: +358 40 838 5196

 

FOAMIT GROUP I KORTHET

Foamit Groups virksomhet er delt inn i skumglass- og glassvirksomheter. Skumglass brukes som et lett og isolerende materiale i infrastruktur og bygningskonstruksjon. I glassvirksomheten implementerer selskapet sirkulær økonomi ved å motta og gjenvinne glassavfall for gjenbruk. Foamit Group inkluderer det finske datterselskapet Uusioaines Oy, det svenske datterselskapet Hasopor AB og det norske datterselskapet Glasopor AS. Foamit Group har hovedkontor i Vantaa. I 2023 utgjorde konsernets inntekter EUR 43,7 millioner og hadde 100 ansatte.

https://foamit.fi/en/foam-glass-of-foamit-group-selected-as-lightweight-material-for-major-motorway-projects-in-sweden-and-norway/

20. juni 2024