Årum bru får miljøpris for stort volum

Sluttet sirkel med kort radius og stort volum gir miljøpris til Årum bru

Med et volum på hele 30.000m3 var prosjektet Årum bru en selvskreven kandidat til dette kvartalets miljøprosjekt. Og med hele 1008 tonn CO2-ekvivalenter spart er det bare å gratulere dem som vinner!

Prosjektet har allerede fått fyldig omtale av Glasopor i og med at dette prosjektet utmerket seg i forhold til miljø og bærekraft på flere måter. I tillegg var det spesielt relevant for lokalmiljøet til vår fabrikk i Fredrikstad.

Som nevnt tidligere vil vi hvert kvartal i 2022 utstede diplom til den kunden som har hatt en bevisst holdning til hvilke miljøfordeler det gir å velge Glasopor og dermed har spart miljøet for mye CO2-utslipp.

Årum bru forener Nedre Glomma

Prosjektet Rv. 22 Årum bru ble avsluttet i sommer og snora ble klippet 28. juni av Fredrikstad-gutt og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, flankert av Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen, Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Tross at Årum er innenfor Fredrikstad – det er jo ikke ofte at det er en festdag både i Fredrikstad og Sarpsborg på samme dag.

Årum bru etter prosjektslutt
En sluttet sirkel for glassavfall har ført til to nye rundkjøringer og en bru mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Foto: Park & Anlegg AS

Prosjektet skulle bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk på riksveg 22 ved Årum mellom Sarpsborg og Fredrikstad, legge til rette for gående og syklende i området, og sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå blokkering til og fra E6. Det hadde en totalkostnad på ca. 180 millioner kroner, finansiert 45% av Bypakke Nedre Glomma og 55% av staten.

Kortreist og sirkulært

En faktor som gjør dette ekstra miljøvennlig, og som ikke kommer fram av våre beregninger, er at prosjektet er usedvanlig kortreist. Både råvaren og produktet kommer fra Fredrikstad. Glasopor lages nemlig av 100% resirkulert glassemballasje i Onsøy. Returnert glassemballasje sorteres på Sirkel sitt nye gjenvinningsanlegg på Øra.

En glassmengde tilsvarende mer enn 10 millioner vinflasker har blitt brukt i det lokale prosjektet. Dette er en sluttet sirkel med kort radius og stort volum, og er et godt eksempel på at den sirkulære økonomien for glassavfall fungerer godt i praksis.
Utmerkelsen kvartalet miljøprosjekt går til byggherre Statens Vegvesen og til hovedentreprenør Park & Anlegg. Gratulerer!

Årum bru diplomoverrekkelse
Prosjektleder Vegard Johansen i Park & Anlegg (t.v.) overrekkes diplom for prosjekt Årum bru av salgs- og markedssjef i Glasopor, Tore Bye (t.h.).

1008 tonn CO2 ekvivalenter spart bare i Fredrikstad

Her er tallene som gjør Statens Vegvesen og Park & Anlegg til kvartalets miljøhelter.

Prosjekt Rv. 22 Årum bru har benyttet 30 000 m3 Glasopor. Det gir en besparelse på

1 008 000 kg CO2-ekvivalenter

sammenlignet med nest beste alternativ til Glasopor!

Takk for at dere er våre miljøhelter!

Glasopor er fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje av det mest finknuste glasset som tidligere gikk til deponi.

Materialet produseres med markedets desidert laveste CO2 fotavtrykk. Dette prosjektet benyttet Glasopor fra Onsøy – kort unna anleggsplassen. Glasopor fra Onsøy har et CO2-fotavtrykk på 35 kg CO2 per m3.

Det nest beste lettfylllingsalternativet på markedet har et avtrykk 1,96 ganger så stort som fra Onsøy. Dette i henhold til vår egen og den alternative lettfyllingens offisielle EPDer.

Årum bru utlegging
Ved å legge ut Glasopor kontra nest beste alternativ sparte man 1008 tonn CO2-ekvivalenter
26. september 2022