Vassbakk & Stol sin gravemaskin i sving med Glasopor på E134 Espelandssvingane

Miljøutfordringer på europavei møtt med miljøgevinster

På E134 Espelandssvingane ble miljøutfordringer møtt på best mulige vis av lokale Vassbakk & Stol AS. Gevinsten ble åpning før tiden, på budsjett og det med besparelser for miljøet. Ved å bruke Glasopor sparte prosjektet nesten 307 tonn CO2-ekvivalenter kontra nest beste lettfyllingsalternativ. Det gjør prosjektet til vinner av 4. kvartals miljøpris!

Utbedringsprosjekt av nasjonal og lokal betydning

Utbedringen av E134 vest – øst mellom Haugesund og Drammen ved Espelandssvingane gjorde at man ble kvitt en tidligere flaskehals på europaveien.

Prosjektet er en del av Haugalandspakken. Første spadestikk var 11. desember 2020, og hovedentreprenør har vært Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol.

Espelandssvingane på E134 var tidligere en flaskehals på europaveien mellom Haugesund og Drammen
Espelandssvingane på E134 var tidligere en flaskehals på europaveien mellom Haugesund og Drammen. Foto: Statens Vegvesen

– For Vassbakk & Stol er dette prosjektet innenfor det vi identifiserer som lokalmarked og et av våre hovedmarkeder – veibygging. Dermed var det ingen tvil om at dette prosjektet var noe vi interesserte oss for så snart Statens Vegvesen la det ut på anbud, uttaler prosjektleder Stian Nilsen i Vassbakk & Stol.

Nilsen og hans kolleger vant anbudet ved Ølensvåg foran hele ti andre tilbydere. Arbeidet omfattet forbedring av kurvatur, harmonisert veibredde, og sprengning og planering av sideterreng slik at trafikantene får bedre sikt. Det er laget bedre og tydeligere avkjøringsfelt og bedre busslommer. Det er også gjennomført et lokalt miljøtiltak for Haugalandet ved å etablere sammenhengende gang- og sykkelvei for myke trafikanter langs hele den 1,3 kilometer lange strekningen.

LES OGSÅ: Mye tryggere fylkesvei i Larvik

Glasopor spesifisert for krevende prosjekt

Nilsen kan bekrefte krevende utfordringer i prosjektet:

– Vi har jobbet tett på en travel europavei, og har planlagt dette prosjektet nøye for å unngå plagsomme heftelser i veibyggingen og for trafikantene. Vi har hatt mange fag på stedet med mindre men komplekse konstruksjoner, grunnforsterkning med peling og spunting, høye fyllinger med Glasopor, og mye stor erosjonssikring.

Det var Statens Vegvesen som spesifiserte Glasopor som et alternativ for lette fyllinger.

– I prosjeketet E134 Espelandssvingane var det tidvis dårlige grunnforhold og lette fyllinger var nødvendig for å oppnå krav til stabilitet av fyllingene. Vi vurderte flere produkter i prosjekteringsfasen, men for dette prosjektet var Glasopor det foretrukne valget. Vi så de store fordelene med tanke på tilgjengelighet og byggbarhet, uttaler prosjektleder Arild Kalleland Vallestad i Statens Vegvesen.

Glasopor ble brukt som lettfylling for å forbedre kurvatur og utvide veibredde, og som oppfylling inntil brukar. Til dels store høyder har ført til at fyllingene måtte komprimeres i flere omganger. Vassbakk & Stol har benyttet Glasopor flere ganger tidligere, og tok derfor arbeidet med utlegging på strak arm.

Vallestad sier videre at: – Utlegging og komprimering av de forskjellige fyllingene ble utført som beskrevet i kontrakt, og arbeidet gikk som forventet. Glasopor var et godt valg for prosjektet. Det var tidvis store fyllinger, men Glasopor var enkelt å håndtere og ga stabil og tett oppbygging, som var viktig for videre arbeidsprosesser i prosjektet.

Glasopor ble brukt som oppfylling inntil brukar. Foto: Vassbakk & Stol
Glasopor ble brukt som oppfylling inntil brukar. Foto: Vassbakk & Stol

Hensyn til natur- og dyreliv

Kompleks erosjonssikring skyldes at veistrekningen går langs Vågselva, så det har blitt tatt hensyn til natur- og dyreliv.

– Det var et stort miljøfokus i prosjektet for å skjerme Vågselven. I laksens gyte- og smoltutvandringsperioder var det forbud mot arbeid i elva, sier Nilsen i Vassbakk & Stol.

– Nivået i elva stiger veldig fort ved store nedbørsmengder. Det har vi måttet ta hensyn til både med tanke på å skjerme elven mot utslipp og for egen sikkerhet, utdyper han.

Det er nå et bedre skille mellom veien og elva, slik at miljøkvaliteten i elva nå skal være minst like god som før.

Langs Vågselva er det etablert erosjonssikring og et bedre skille mot veien. Foto: Statens Vegvesen
Langs Vågselva er det etablert erosjonssikring og et bedre skille mot veien. Foto: Statens Vegvesen

Mer som dette? Abonner på nyhetsbrev

 

Effektiv prosess med åpning før tida

– Tidlig åpning er et resultat av riktige logistiske valg tidlig i prosjektet. Det var avgjørende å få bygget konstruksjoner første sommer vi hadde lov til å jobbe i elven. Dette lyktes vi veldig godt med, sier Nilsen.

Vassbakk & Stol AS oppnådde altså å åpne E134 Espelandssvingane en drøy måned før tida.

Nilsen fortsetter: – Det ble levert omtrent 9000m3 Glasopor til prosjektet, ca. 90 lass, som måtte koordineres og leveres til riktig tid. Dette ble en vellykket operasjon.

– Vi vil absolutt vurdere Glasopor som leverandør av lette eller alternative masser i framtidige prosjekter også, avslutter Nilsen.

Planlagt åpning var altså 1. november i år. Men alt 22. september kunne strekningen overrekkes til byggherre Statens Vegvesen. Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens Vegvesen kunne klippe snora på offisiell åpning 28. september.

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens Vegvesen kunne offisielt åpne E134 Espelandssvingane 28. september. Foto: Statens Vegvesen
Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens Vegvesen kunne offisielt åpne E134 Espelandssvingane 28. september. Foto: Statens Vegvesen

– Ikke bare åpnet vi før tiden. Vi holdt oss også innenfor budsjett. Et godt samarbeid med hovedentreprenør har vært en nøkkel for å få dette til. Utbedringsprosjektet hadde en total styringsramme på 124 millioner, uttalte Vallestad i Statens Vegvesen i anledningens pressemelding.

LES OGSÅ: Med smarte grep åpnet denne tunnelen tre måneder før tiden

307 tonn CO2 ekvivalenter spart på E134 Espelandssvingane

Her er tallene som gjør Vassbakk & Stol og Statens Vegvesen til kvartalets miljøhelter.

Prosjekt E134 Espelandssvingane har benyttet 9 132 m3 Glasopor. Det gir en besparelse på


306 835 kg CO2-ekvivalenter


sammenlignet med nest beste alternativ til Glasopor!

Takk for at dere er våre miljøhelter!

Glasopor er fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje av det mest finknuste glasset som tidligere gikk til deponi.

Materialet produseres med markedets desidert laveste CO2 fotavtrykk. Dette prosjektet benyttet Glasopor fra Onsøy med omtrent samme transportlengde som konkurrerende alternativ. Glasopor fra Onsøy har et CO2-fotavtrykk på 35 kg CO2 per m3 eksklusive transport.

Det nest beste lettfylllingsalternativet på markedet har et avtrykk som er 1,96 ganger så stort som fra Onsøy. Dette i henhold til vår egen og den alternative lettfyllingens offisielle EPDer.

LES OGSÅ: Foamit Group planlegger investering i lavutslippsproduksjon av skumglass i Norge

7. desember 2022