Moumbekken bru

Moumbekken bru åpnes mandag etter masseutskifting

Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september. Samtidig har Statens vegvesen fjernet en midlertidig bru. De midlertidige vegfyllingene vil samtidig også bli fjernet.

Moumbekken bru er blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt for trafikk 16. august etter at Tretten bru på fylkesveg 254 i Innlandet kollapset. Dette ble gjort som et føre-var-tiltak. Moumbekken bru er den første som gjenåpnes.

– Det ligger en enorm jobb bak at vi nå kan bekrefte at Moumbekken bru vil bli åpnet for ordinær trafikk kommende mandag, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

– Ny informasjon og strengere krav til stabilitet etter Gjerdrumsulykken gjør at vegfyllingene inn mot brua samtidig blir masseutskiftet for å få bedre stabilitet, sier Eiterjord.

Moumbekken - fjerning av midlertidig bru
Statens vegvesen fjerner den midlertidige brua over Moumbekken. Ny informasjon og strengere krav til stabilitet etter Gjerdrumsulykken gjør at vegfyllingene inn mot brua samtidig blir massutskiftet for å få bedre stabilitet. Foto: Statens vegvesen.

Masseutskiftingen gjennomføres med omtrent 500m3 Glasopor på hver side av brua. Statens Vegvesen og Mesta har vært effektive med å finne en sikker løsning.

Glasopor setter stor pris på å kunne bidra til en rask gjenåpning av brua som befinner seg i lokalmiljøet til fabrikken vår i Fredrikstad.

thomas_stueroed
Thomas Stuerød var raskt på plass med sin maskin for å legge ut Glasopor. Foto: Jens Rygh de Flon / Glasopor

– Samtidig arbeider vi så raskt som mulig med å gjøre ferdig gjennomgangen av det tekniske på trebrua etter spesialinspeksjonene. Slik at beslutningsgrunnlaget for å kunne åpne blir klart, avslutter Eiterjord.

Arbeidet startet i uke 35 og fullføres denne uka.

Det nøyaktige klokkeslettet for når Moumbekken bru åpner mandag 12. september bru blir først klart i løpet av helga. Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for nærmere informasjon: vegvesen.no/trafikk

 

Kilde: Pressemelding fra Statens Vegvesen – Moumbekken bru åpnes mandag – 7.9.2022

9. september 2022