Nydalsbrua med dekorativ belysning

Nydalsbrua understreker Miljøpakkens effekt

Glasopor har en ambisjon om å fortsette og trekke frem prosjekter som utmerker seg i forhold til miljøgevinster. I så måte er Nydalsbrua og Miljøpakken en verdig vinner av dette kvartalets miljøprosjekt. Dette landemerket vil være et symbol for hva Miljøpakken har betydd for mindre utslipp og trafikkork i Trondheimsregionen.

Glasopor ble brukt som lettfyllinger for å redusere jordtrykket mot støttemurer og landkar.

Isolert sett er prosjektet Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger vesentlig for trafikkavvikling, gir store gevinster for myke trafikanter og er viktig for naturmiljøet langs Nidelva og Leirelva.

Toppbilde: Dekorativ belysning av tårn og kabler vil gi brua signaleffekt også i mørket. Selve brua blir 184 meter lang og det skråstilte tårnet vil rage 55 meter opp i været. Illustrasjon: Plan Arkitekter

Spektakulær skråstagbru fjerner flaskehals

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Byggingen startet i oktober 2020. Brua åpner for trafikk allerede i oktober 2023, i god tid før fristen. Avsluttende arbeider tas våren 2024.

Prosjektet er det største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,7 milliarder kroner.

Den 183 meter lange brua med et 55 meter høyt, skråstilt tårn blir et nytt landemerke i Trondheim. Ved innkjøringen til sentrum fra sør blir dette et spennende og spektakulært skue.

Tidligere denne måneden ble støpeetappene for selve brua fullført, og det er nå mulig å komme seg tørrskodd over Nidelva for anleggsfolka på Nydalsbrua-prosjektet.

 

Nydalsbrua over Nidelva juni 2023
Tidligere denne måneden ble det mulig å komme seg tørrskodd over Nidelva på Nydalsbrua. Foto: Vegard Thorvaldsen, Statens vegvesen

Det spesielle med brua er kombinasjonen av skråkabel- og betongkasse-bru som konsept. Skråkablene er en viktig årsak til at den framtidige Byåsen-tunnelen har fått laget tunnelløp og -åpning omtrent 80 meter innover i fjellet. Tunnelløpet er en del av festene for kablene som holder skråstagbrua oppe.

Brua vil føre til at gamle Sluppen bru, som i årevis har vært en tofelts flaskehals i vegsystemet, erstattes med en ny firefelts bru. Flyten vil være bedre på E6, lokaltrafikken langs elva på riksveg 706 som går i en ringvei rundt midtbyen blir mer effektiv, og det er tatt høyde for trafikk via en framtidig Byåstunnel for en forbedret linje mellom Sluppen i øst og Byåsen i vest.

Også bedre for myke trafikanter og naturmiljøet

Sluppen bru med syklister
Syklister i kø for å komme over vegen ved gamle Sluppen bru. Foto: Statens vegvesen

Foruten arbeidet med selve brua og tunnelløpet fornyes Osloveien med 1,2km, det bygges to nye bruer over Leirelva (Leirosbrua Nord og Leirosbrua Sør), eksisterende Sluppen bru opprustes og blir dedikert gang- og sykkelbru, og det etableres en ny 1,7km lang ekspressykkelvei med fortau.

Sluppen er en bydel som har vært preget av industriell virksomhet, men som nå skal videreutvikles til en bydel med flere boliger og næringsvirksomhet. Prosjektet er derfor en viktig del av byens fremtidige infrastruktur, spesielt med tanke på myke trafikanter. Om morgenen er det en økende strøm av syklister som trekker inn mot sentrum som nå vil få en bedre hverdag.

Grepet med skråstagbru gjør at det ikke vil være noen permanente inngrep i bunnen av Nidelva. Både Nidelva og Leirelva er viktige gyte- og leveområder for laks, sjøørret og elvemuslinger, og det har vært viktig å ivareta naturmangfoldet i og langs elvekorridoren. Med økt boligbygging i området vil elvekanten bli et enda flittigere brukt turområde.

Miljøpakken – grunnleggende på lag med myke trafikanter og redusert utslipp

Miljøpakken består av staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal.

Samarbeidsorganisasjonen bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater for befolkningen i og rundt Trondheim som vokser raskt. Miljøpakken skal kutte køer og utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram. Gjennom byvekstavtalen har Miljøpakken forpliktet seg til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om Trondheim og omkringliggende kommuner vokser.

Fram til 2029 gjennomfører Miljøpakken flere hundre små og store prosjekter for å nå nullvekstmålet. Nydalsbrua er til dags dato altså det største av dem.

Glasopor tildeler prisen for kvartalets miljøprosjekt til Miljøpakken fordi de har valgt Glasopor i flere omganger. De har tidligere aktivt kommunisert sin bruk av Glasopor og utdannet regionens innbyggere om at det miljøvennlige produktet produseres av resirkulert glassemballasje returnert av dem selv, og at mengdene som brukes ofte tilsvarer flere hundre tusen vinflasker. Et eksempel er vårt første prosjekt sammen tilbake i 2015 på Sentervegen på Vestre Rosten.

LES AVISARTIKKEL HER: Adresseavisen 26.2.2015. Snart kjører du bil over vinflaskene dine. https://www.adressa.no/nyheter/i/nw6ye5/snart-kjorer-du-bil-over-vinflaskene-dine

Vi takker for Miljøpakkens støtte og engasjement gjennom mange år.

Glasopor hjelper å redusere CO2-utslipp

De involverte i prosjektet har uttalte miljømål som er godt forenlig med å velge Glasopor. Ellers er alle involverte parter kjent med Glasopor og produktets fordeler fra før.

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Martin Jusnes Engum, sier at deres utgangspunkt for material- og løsningsvalg er:

– Lavere klimagassutslipp som forhåpentligvis kan bidra til at Statens vegvesen oppnår ett av sine toppmål om å redusere klimagassutslipp med 50% innen 2030.

Engum fortsetter:

– Statens vegvesen er opptatt av å redusere klimagassutslippet i sine utbyggingsprosjekt. Tilbudskonkurransen ble derfor gjennomført som en konkurranse med forhandlinger, hvor entreprenørens klimabudsjett, og mulighet til å redusere utslipp, var en del av det som ble belønnet i konkurransen.

Martin Jusnes Engum
Martin Jusnes Engum kan fortelle at entreprenørens klimabudsjett var avgjørende for å få tildelt kontrakt. Foto: Miljøpakken

Redusert klimagassutslipp vesentlig for miljøsertifiseringer

Prosjektet er nemlig pilot i Statens vegvesens program «Klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakter», og skal i tillegg BREEAM Infrastructure-sertifiseres (tidl. CEEQUAL).

– Vi har et hovedfokus på reduksjon av klimagassutslipp ved effektiv massehåndtering her ved Nydalsbrua, avslutter prosjektleder Engum.

LES OGSÅ: Miljøutfordringer på europavei møtt med miljøgevinster

Prosjektleder Ole Sondre Bondahl hos totalentreprenør Skanska kan også meddele:

– Vi i Skanska har et overordnet mål om å redusere våre CO2-avtrykk, og vi benytter ofte BREEAM-sertifisering i våre prosjekter.

Nydalsbrua har altså et mål om BREEAM Infrastructure-sertifisering. Å redusere CO2-utslipp er derfor avgjørende for å få til denne sertifiseringen.

LES OGSÅ: Omsorgsbygg velger Glasopor for å oppnå ambisiøse miljømål

Prosjektleder Jostein Syltern hos vår kunde Syltern AS uttaler på deres vegne:

– Syltern er ISO 14001-sertifisert, og har fokus på å redusere vårt CO2-avtrykk. Vi ønsker å velge miljøvennlige alternativer der vi har anledning til dette. Vi er derfor svært glade for å få jobbe med ambisiøse totalentreprenører og byggherrer slik som i dette prosjektet.

Syltern i sving ved Nidelva med Sluppen i bakgrunnen
Syltern i sving med grunnarbeider ved Nydalsbrua med utsikt mot Sluppen over Nidelva. Foto: Syltern

– Vi har brukt Glasopor både som tilbakefylling mot konstruksjoner som her på Nydalsbrua, og som lettfylling ved dårlige grunnforhold, fortsetter Syltern.

Det fremste eksemplet på dårlige grunnforhold Syltern har jobbet med er like ved rasgropa til Rissaraset på Fv. 717 Sund-Bradden.

LES OGSÅ: Glasopor gir stabilitet og miljøfordeler til ny rasutsatt fylkesvei

Sylterns erfaringer med produktet er gode:

– Glasopor er en lett og stabil masse å jobbe med, der du kan kjøre direkte på massene etter utlegging. Etterfølgende aktiviteter er dermed raskt å komme i gang med.

Her er tallene for kvartalets miljøhelter

Her er tallene som gjør Miljøpakken ved Statens Vegvesen, Skanska og Syltern til kvartalets miljøhelter.

Prosjekt Nydalsbrua har benyttet 2 400 m3 Glasopor. Det gir en besparelse på


148 164 kg CO2-ekvivalenter


sammenlignet med nest beste alternativ til Glasopor!

Takk for at dere er våre miljøhelter!

Mengden tilsvarer en drøy million resirkulerte vinflasker. CO2-besparelsen tilsvarer ca. 1850 flyreiser for en person fra Værnes til Gardermoen.

Som nevnt har alle parter brukt Glasopor i flere omganger. Vi vil understreke at for Miljøpakken så er den reelle CO2-besparelsen faktisk enda større lokalt her i Trondheimsregionen.

Glasopor er fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje av det mest finknuste glasset som tidligere gikk til deponi.

Materialet produseres med markedets desidert laveste CO2 fotavtrykk. Glasopor fra Skjåk, som ble brukt på Nydalsbrua, produseres med sertifisert kortreist og fornybar strøm, og har markedets laveste CO2-fotavtrykk på kun 6,96 kg CO2 per m3.

Det nest beste lettfyllingsalternativet på markedet har et avtrykk som er 9,87 ganger så stort som Glasopor fra Skjåk. Dette i henhold til vår egen og den alternative lettfyllingens offisielle EPDer på leveringstidspunkt.

Mer som dette? Abonner på nyhetsbrev

27. juni 2023