Storgata i Lillestrøm

Prisvinnende prosjekt med Glasopor og høy gjenvinningsgrad

Fv. 120 Storgata i Lillestrøm er et prosjekt som mottok Byggenæringens Klimapris 2021 for sin bærekraftige massehåndtering. Glasopor ivaretar høy gjenvinningsgrad der det har vært nødvendig med lette masser.

I november deltok Glasopor på tidenes første Byggenæringens Klimakonferanse i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O) i Oslo Rådhus. Det var under dette arrangementet at Norconsult AS og Isachsen Anlegg AS ble tildelt Byggenæringens Klimapris 2021 for prosjektet Fv. 120 Storgata i Lillestrøm.

Byen Lillestrøm er bygget på en myr, og Storgata som er en av hovedgatene, har slitt med setningsskader og problemer med overvannshåndtering i lang tid. Det var derfor nødvendig å oppgradere gaten og finne gode løsninger for å møte setnings- og overvannsutfordringene.

Bærekraftig massehåndtering belønnet med Byggenæringens Klimapris 2021

I prosjektet er Norconsult konsulent, Isachsen er entreprenør og Viken fylkeskommune er byggherre. Sammen har de jobbet for å finne ut hvordan man kan håndtere massene på en mest mulig bærekraftig måte.

Målet for prosjektet er å se på alle masser som en ressurs, oppnå høyest mulig gjenvinningsgrad og å finne kortreiste alternativer for alle massene som brukes.

I begrunnelsen til juryen kan vi innledningsvis lese:

«Grunnet massenes beskaffenhet var utgangspunktet for å lykkes med å oppnå store klimabesparelser og høy gjenvinningsgrad i prosjektet dårlig. Veien er tross dette bygget nesten utelukkende ved bruk av resirkulerte materialer.»

Les hele begrunnelsen til juryen for Byggenæringens Klimapris 2021 her

Byggenæringens klimapris
Foto: Norconsult. Fornøyde mottakere av Byggenæringens Klimapris 2021. Fra v. Jørn Arild Sæther (Norconsult), Nicholai Korsgaard (Isachsen), Fredrik Hausmann, Ida Nilsson (Norconsult) og Birgitte Rodum, Viken Fylkeskommune.

Å benytte gjenvunnet betong fremfor kvalitetsstein i forsterkningslaget og rundt dyp VA-ledning har vært det mest sentrale tiltaket. Dette avviker fra gjeldende regelverk, men med forskningsmiljøene i Vegdirektoratet og SINTEF med på laget fikk man unntagelse for tiltaket.

Isachsen har frest av og gjenbrukt eksisterende asfalt som forkilingsmasse og til produksjon av ny asfalt. De har gjenvunnet tilnærmet 100% av eksisterende asfalt. Ny asfalt i prosjektet skal ha et tilslag av gjenvunnet asfalt på minimum 40% .

For å unngå fremtidige problemer med setningsskader, har Isachsen gravd opp en del torvmasser under veien som stedvis har blitt erstattet med Glasopor. Torven benyttes til jordproduksjon og hos ferdiggressprodusenter.

Glasopor i Storgata i Lillestrøm
Foto: Norconsult. Øyvind Ørbeck Mo (i midten) fra Isachsen forteller Fredrik Hausmann (t.v.) i Norconsult og Birgitte Rodum (t.h.) i Viken fylkeskommune om erfaringer med Glasopor

Se video om bærekraftig massehåndtering i Storgata i Lillestrøm her

 

Glasopor først og fremst valgt på grunn av sine miljøegenskaper

På grunn av de eksisterende grunnforhold, anså man at lette masser var nødvendig flere steder. Det beregnes at det trengs ca. 7000m3 Glasopor til prosjektet.

«Glasopor brukes som lett tilbakefylling fordi grunnforholdene er dårlige. Glasopor reduserer belastningen,» sier prosjektleder Nicholai Korsgaard hos Isachsen.

LES OGSÅ: Stabil motorvei på Norges dårligste grunnforhold

Glasopor ble valgt fordi det i utgangspunktet er et gjenbruksmateriale. Skumglass er jo laget av gjenvunnet glassavfall.

Glasopor ble veid mot alternativer: «Lettklinker har jo svært kort transportavstand akkurat her. Allikevel var Glasopor å foretrekke fordi miljøegenskapene er såpass mye bedre», fortsetter Korsgaard.

Både miljømessige og økonomiske besparelser i prosjektet

Gjennom løsningene for mer bærekraftig massehåndtering har dette prosjektet sammenliknet med et tradisjonelt veiprosjekt oppnådd en klimabesparelse på omtrent 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp ifølge Norconsult.

Les saken: Reduserer Co2-utslippene med 40 prosent ved ombyggingen av Storgata i Lillestrøm

Kontra å kjøre masser til deponi og kjøpe inn nye gir dette prosjektet en reduksjon på ca. 330 tonn CO2. Ifølge Norconsult sine beregninger tilsvarer det 1250 flyreiser Oslo-London eller 38 ganger rundt jorda.

De beregner også at man har gjort store besparelser på knappe ressurser – ca. 35 000 tonn med uttak av jomfruelig stein og ca. 30 000 tonn deponikapasitet.

Foruten klima- og ressursbesparelser beregner man at prosjektet vil gi kostnadsbesparelser i størrelsesorden 5-10 millioner kroner.

Effektiv fremdrift sikret med Glasopor

Glasopor bidrar til å opprettholde en høy gjenvinningsgrad i prosjektet, men det ble også valgt fordi det er stabilt med en bratt fyllingsskråning, og dermed gir en enklere anleggsgjennomføring.

«Glasopor er lettere å bruke enn lettklinker. Tilbakemeldingene er at den er lettere å legge ut og komprimere, og forkiler seg bedre», sier Korsgaard.

Effektiv fremdrift med Glasopor i Storgata
Dronefoto: Bård Gudim. Et premiss for arbeidet er å sikre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Et premiss har vært at det alltid skal være ett åpent kjørefelt langs hele Storgata slik at kjøretøy under utrykning kan passere. Derfor er effektiv anleggsteknikk viktig.

Korsgaard uttalte i forbindelse med inngåelse av kontrakten at:

«I slike prosjekter må effektiv framdrift spille sammen med god fremkommelighet i anleggsperioden. I tillegg til den daglige trafikken krever nødetatene god adkomst for utrykningskjøretøy. Vi ønsker å dele informasjon og ha en god dialog underveis med andre interessenter som naboer og næringsdrivende i området.»

Prosjektet skal etter planen sluttføres høsten 2022.

Glasopor gratulerer Isachsen, Norconsult og Viken fylkeskommune med Klimanæringens Byggepris 2021 og ser fram til videre samarbeid i prosjektet.

 

Les også om vår deltakelse på ambisiøse Sophie Radich ungdomsskole i en av sidegatene til Storgata

18. januar 2022