Sluttet sirkel med kort radius og stort volum gir miljøpris til Årum bru

Årum bru får miljøpris for stort volum

Med et volum på hele 30.000m3 var prosjektet Årum bru en selvskreven kandidat til dette kvartalets miljøprosjekt. Og med hele 1008 tonn CO2-ekvivalenter spart er det bare å gratulere dem som vinner! Prosjektet har allerede fått fyldig omtale av Glasopor i og med at dette prosjektet utmerket seg i forhold til miljø og bærekraft på […]

Moumbekken bru åpnes mandag etter masseutskifting

Moumbekken bru

Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september. Samtidig har Statens vegvesen fjernet en midlertidig bru. De midlertidige vegfyllingene vil samtidig også bli fjernet. Moumbekken bru er blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt for trafikk 16. august etter at Tretten bru på fylkesveg 254 i Innlandet […]

Ny Glasopor-sjef: – Vi skal vokse 50 prosent innen 2025

Truls Børresen med Glasopor-storsekker

Vi møter den ferske Glasopor-sjefen i Fredrikstad på en av deres to fabrikker. Både her og på deres andre fabrikk i Skjåk produserer de markedets letteste og mest miljøvennlige lettfylling av resirkulert emballasjeglass fra husholdninger i hele landet. Ny Glasopor-sjef er imponert Truls Børresen tok over som administrerende direktør i Glasopor 1. mai i år. […]

Ønske om grønn profil på Langenga gir resultater

Langenga

Det nylig avsluttede prosjektet 893 Langenga Infrastruktur har benyttet drøye 10 000m3 Glasopor til å bygge infrastruktur til et byggeprosjekt i regi av Conceptor Bolig AS i et krevende terreng med dårlige grunnforhold. Den store mengden og prosjektets grønne profil gjør dette til 2. kvartals miljøprosjekt hos Glasopor. Gratulerer! Vi vil hvert kvartal i 2022 […]

Glasopor pluss The Plus er likt grønt tak

Glasopor storsekk på The Plus sitt grønne tak med solceller

Glasopor er en av mange stolte leverandører til Vestre sitt byggeprosjekt The Plus – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Glasopor skumglass har vært en viktig ingrediens for det karakteristiske designet til det grønne taket. Offisiell åpning var den 3. juni. Nå gleder vi oss til å se taket, som skal være åpent for alle 24/7, bli […]

Glasopor blir å treffe på vårens anleggsarrangement

Anleggsarbeid på Årum

Det har samlet seg opp med anleggsarrangement denne våren og Glasopor vil være til stede på dem alle. Først ut er deltakelse på Arctic Entrepreneur 2022 i The Qube på Gardermoen 5.-7. april. Vi ser fram til et spennende program og topp underholdning i godt lag! Og i dag, på selveste vaffelens dag, passer det […]

Sparer nesten 938 tonn CO2 på Rv. 3 Alvdal – Tynset

Rv 3 Alvdal Tynset - Glasopor med geonett

Det nylig avsluttede prosjektet Rv. 3 Alvdal – Tynset har benyttet 15 189m3 Glasopor til masseutskifting og kantforsterkning på dårlige grunnforhold langs Glomma. Den store mengden og partenes tro på produktet gjør dette til 1. kvartals miljøprosjekt hos Glasopor. Gratulerer! Som annonsert før nyttår vil vi hvert kvartal i 2022 utstede diplom til den kunden […]

Foamit har ingen erstatningsansvar i miljøskadesaken

31. august 2021 signerte Foamit Group Oy en avtale om å kjøpe hele aksjekapitalen til den norske skumglassprodusenten Glasopor AS. Selgeren var Sirkel Materialgjenvinning AS. Glasopor ble grunnlagt i 2002 og har to skumglassfabrikker i Norge, i Skjåk og Fredrikstad. I 2018 var det en flom i Skjåk som førte til at skumglass laget av […]

Truls Børresen ansatt som administrerende direktør i Glasopor AS

Glasopor, det norske datterselskapet til Foamit Group som tilhører Partnera Corporation, har ansatt Truls Børresen, BBA og MBA, som administrerende direktør i Glasopor AS fra 1. mai 2022. Børresen blir også en del av Foamit Groups ledergruppe som landssjef for Norge. Foamit Group, som er et selskap innen resirkulering av glass og produksjon av skumglass, […]

Prisvinnende prosjekt med Glasopor og høy gjenvinningsgrad

Storgata i Lillestrøm

Fv. 120 Storgata i Lillestrøm er et prosjekt som mottok Byggenæringens Klimapris 2021 for sin bærekraftige massehåndtering. Glasopor ivaretar høy gjenvinningsgrad der det har vært nødvendig med lette masser. I november deltok Glasopor på tidenes første Byggenæringens Klimakonferanse i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O) i Oslo Rådhus. […]