BIR Nygårdstangen strekker seg 30m

BIR Nygårdstangen synliggjør sirkulærøkonomien

Glasopor har en forkjærlighet for byggeprosjekter som understreker viktigheten av den sirkulære økonomien vi er en del av, som har en gjennomtenkt miljøprofil, og som har et viktig samfunnsoppdrag i fremtiden. I så måte er BIR Nygårdstangen et selvskrevent eksempel vi i Glasopor gjerne vil trekke fram.

Bossnetterminal og kontorbygg

BIR-bygget holder "magen inne"
Bygget er skreddersydd inn mot hovedfartsåre E39 og holder «magen inne» med integrert «sikttunnel». Foto: BIR AS

I januar 2021 startet Veidekke byggearbeidet på BIRs tomt med adresse Lungegårdskaien 42. Her har det reist seg et høyt bygg, med en avfallsterminal, eller bossnetterminal som det heter her i Bergen, i «kjelleren». Bossnetterminalen er selve utgangspunktet for plasseringen av bygget. BIR Nygårdstangen er en terminal som skal ta imot avfall fra nye bossnettkunder i, blant annet, Marken og Nygårdshøyden.

Prosjektleder Camilla Tangenes
Prosjektleder Camilla Tangenes i BIR AS – her under åpningen 9. mars 2023. Foto: BIR AS

-Vi gikk inn i forhåndskonferansen hos byggesaksavdelingen i kommunen med tegninger av en bossnetterminal under armen. Og vi kom ut igjen med krav om å reise et bygg opp til kote +30, sier prosjektleder og byggherrens representant Camilla Tangenes i BIR AS.

– Dette var høyden tomten ville bli regulert til i den nye reguleringsplanen for området. Da ble det plass til fire kontoretasjer over terminalen, fortsetter Tangenes.

Arkitekten Norconsult måtte forholde seg til en smal tomt tett inntil eksisterende veikonstruksjoner og utrykningsvei for brannstasjon. I mars 2023 flyttet store deler av BIR sin administrasjon inn i bygget. Rundt 80 medarbeidere har nå sin arbeidsplass her.

Glasopor en del av sirkelen

BIR sin historie strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. Selskapet håndterer husholdningsavfall – boss – fra Bergen og nabokommunene Askøy, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal.

Disse syv eierkommunene, med drøye 360.000 innbyggere, står for en stor andel av glass- og metallemballasje som samles inn i Norge og sendes til Sirkel sitt toppmoderne gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Her sorteres glassemballasjen etter farge og størrelse, og 100% av det utsorterte glasset blir til nye produkter. En del av de minste glassbitene går videre til Glasopor sin fabrikk, også i Fredrikstad, og blir altså et byggemateriale laget av 100% resirkulert glass.

– I 2022 samlet BIR inn ca. 4500 tonn glass fra hele BIR-området. Det vil si drøye 12 kg glass per innbygger.

Det er både kjekt og inspirerende for vårt videre arbeid at «ringen sluttes», ved at vi selv kan ta i bruk resirkulert glass som et byggemateriale

bekrefter Tangenes.

BIR har en lang historie og har dermed vært en toneangivende innovatør og utvikler innen avfallsbransjen. I 2021 mottok de prisen Norges sirkulære bedrift. For dem er det helt naturlig at de i egne byggeprosjekt også setter søkelys på miljø, sirkularitet og ombruk. Glasopor synes det er stor stas å kunne bidra med et sirkulært byggemateriale til BIR Nygårdstangen.

Grønne ambisjoner for arkitektur, bygging, interiør og eksteriør

Søkelys på miljø kommer tydelig fram i prosjektet. Det er gledelig å se at Glasopor har blitt valgt til nok et nytt BREEAM-NOR Excellent-sertifisert prosjekt. Kontordelen av bygget blir sertifisert etter denne standarden hvor det ligger strenge krav til materialvalg til grunn.

Gjenbruk og ombruk er også viktige nøkkelord for kontordelen. BIR har gjenbrukt veldig mye av interiøret fra det gamle hovedkontoret. Gardiner fra tidlig 2000-tall har fått nytt liv som pynteputer, og møbler lever videre i nye omgivelser på Nygårdstangen.

Grønt tak av MATTAK
Det grønne taket like etter ferdigstilling i fjor høst. Foto: MATTAK

Oppe i høyden ved kontorene har Glasopor bidratt på det grønne taket. Det er våre venner i lokale MATTAK som har anlagt det grønne taket. Det består av plantebed, plattinger i tre, sittegrupper og et mangfold av planter og blomster som tiltrekker biene til takets biehotell.

Glasopor og kantelementer på taket
Glasopor har blitt benyttet for å formgi taket og som lett dreneringslag. Foto: MATTAK

LES OGSÅ: Glasopor pluss The Plus er likt grønt tak

Glasopor har, sammen med kantelementer, blitt brukt for å gi form til arealet, og som drenering under vegetasjonen.

– Glasopor er et utmerket materiale for å tilføre høyde og struktur uten å gå på bekostning av de vektbegrensninger man har på tak, sier Kristin Aa i MATTAK.

BIR sitt grønne tak gir BREEAM-poeng

Hun forteller videre at MATTAK har brukt mye tid og krefter på å sette seg inn i de kravene en BREEAM-sertifisering innebærer, i tillegg til å ha tett samarbeid med deres egen ARK/LARK.

– Dette gjør at vi kan være både prosjekterende og utførende for grønne tak. I BREEAM-sammenheng er vi spesielt opptatt av seksjonen for økologi og biologisk mangfold, da bygg- og anleggsbransjen har mye å hente på dette punktet, poengterer Aa.

BIR Nygårdstangen inngår som en del av den blå-grønne kommunale reguleringsplanen som er gjeldende for de kommende årene. I tillegg til grønt tak, er det også etablert grønne balkonger og plantevegger med et selvvanningssystem både på tak og balkonger.

Komplekse grunnarbeider

I fremtiden vil det komme en åpen vannkanal ved siden av bygget. Dette er en historisk kanal som gikk mellom Store og Lille Lungegårdsvann (til daglig kalt Storelungeren og Smålungeren) som skal gjenåpnes. Dette premisset medførte komplekse grunnarbeider for Hylland AS som måtte bygge en 5,5 meter høy underjordisk støttemur, som en forberedelse til å gjenåpne kanalen.

Selve bygget står på til sammen 74 peler på opptil 30 meter lengde som alle går ned i fast fjell. Grunnarbeidet bestod også av å opprette VA-anlegg, el-grøfter, fjernvarme- og fjernkjølingsgrøfter, og bossnett fram til bygg med betongkonstruksjoner i grunnen.

– Vi benyttet et par lastebillass med Glasopor til terrenget på utsiden av bygget, sier prosjektleder Nils-Eirik Sunde i Hylland AS.

– Geologer som gjorde undersøkelser mente det var noe usikkerhet rundt grunnforholdene. Derfor ville de ikke at vi skulle påføre mer vekt enn nødvendig. De anbefalte å bruke lettfylling for å oppnå en permanent løsning som kunne vare i mange år uten setningsskader.

LES OGSÅ: 50.000 m³ skumglass av resirkulert glass sikrer god grunn under nye Drammen sykehus

– Vi valgte Glasopor som var veldig fin å jobbe med – lett og greit. Vi har også erfaring med produktet fra et damprosjekt der det ble brukt for å begrense marktrykk bak en gammel damkonstruksjon, avslutter Sunde.

Glasopor i terrenget mot E39
Hylland AS benyttet Glasopor for å unngå setningsskader i terrenget som grenset mot E39. Foto: Hylland AS

Et bygg for hele Bergens fremtid

Bygget er rigget for energieffektiv drift. Det får tilført energi fra solcelleanlegg montert på veggene til begge trappehusene i øverste etasje. Store vifter i avfallsterminalen produserer varme. Varmen gjenvinnes til oppvarming av bygget. Dette i kombinasjon med fjernvarme og fjernkjøling plasserer bygget i energiklasse A.

Det er lagt til rette for publikumsrelatert aktivitet på bakkeplan med trimapparater og sykkelverksted utenfor, og visningssenter med utstilling og kompetansebygging på BIRs renovasjonsoppgaver.

BIR Nygårdstangen rigget for effektiv drift
Det nye bygget er rigget for både publikum og effektiv drift. Foto: BIR AS

Det er også på og under bakkeplan man finner selve hovedfunksjonen til bygget, bossnetterminalen. Store vindusflater og åpenhet inn til terminalen hjelper å understreke hvor viktig den vil være for Bergen sentrum de kommende årene.

– Bygget med terminalen representerer alle hovedfunksjonene til et bossnett, forklarer Tangenes.

– Selve terminalen er i de to nedre og halve tredje etasje. Her er det alt bosset «lander» når det suges inn fra bossnettet i sentrum. I tillegg har vi såkalte nedkastpunkt rett utenfor bygget, hvor kunder og forbipasserende kan kaste sitt boss. Innvendig i bygget strekker det seg tre rør fra terminalen og oppover i alle kontoretasjene. Her er det luker i hver etasje hvor man leverer sortert avfall. Så suges bosset direkte ned i sine respektive containere nede i terminalen, avslutter Tangenes.

Terminalen på Nygårdstangen er for øvrig terminal nummer to i Bergen sentrum.

Boss i Bergen

Bossnettet er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Dette systemet erstatter avfallsdunker, eller bosspann som det heter her i Bergen. Avfallet suges fra nedkastene til terminalen på Nygårdstangen og inn i store containere. Derfra hentes containerne og kjøres til ulike anlegg for videre sortering og gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren.

Bossnettet i Bergen med nedkastpunkt
Nedkastpunkt for husholdningsavfall i Bergen sentrum som åpnes med nøkkelbrikke. Foto: David Zadig

Restavfall, matavfall, papir, drikkekartong og plastemballasje kan nå kastes på samme sted. Bossnettet er et lukket, brannsikkert rørsystem. Når avfallsdunker fjernes frigjør BIR plass på gater og fortau samtidig som det resulterer i mindre lukt og færre skadedyr. Det gir også mindre tungtrafikk i Bergen sentrum som reduserer støy og skadelige klimautslipp.

Sortert avfall av glass- og metallemballasje egner seg dessverre ikke i bossnettet på grunn av slitasjen som påføres rørnettet. Dette avfallet må dere innbyggere i Bergen sentrum fortsatt levere på gitte, frittstående returpunkter som ikke er tilknyttet bossnettet. Men da kan dere i hvert fall tenke på at deres innsats har en reell betydning.

Hansa Eplemost-tomflasken blir enten til byggematerialet Glasopor eller nytt glass. Glasopor takker dere alle for god innsats med glassgjenvinning!

Mer som dette? Abonner på nyhetsbrev

8. mai 2023