Glasopor 10-20+ tåler 40T gravemaskin godt

Lansering av Glasopor 10-20+: Gjør bygging med skumglass enda sterkere

Glasopor AS, en ledende produsent av miljøvennlig lettfylling, er stolt over å kunngjøre lanseringen av Glasopor 10-20+. Det nyeste tilskuddet til vårt tilbud av granulært skumglass gjør det enda lettere å bygge under tøffe forhold – med bedre styrke. Glasopor 10-20+ er en ny fraksjon som kompletterer Glasopor 10-60, og er et stort skritt fremover i vårt engasjement for å tilby innovative og bærekraftige løsninger for byggebransjen.

Et sterkere alternativ

Som med dagens Glasopor 10-60, gir Glasopor 10-20+ et bredt spekter av fordeler for byggeprosjekter. Den har god drenerings-, isolasjons- og frostsikringsevne, er et miljøvennlig alternativ, har lav vekt, og er framfor alt sterk og stabil. Glasopor er et sirkulært produkt som fremstilles av resirkulert emballasjeglass.

Glasopor 10-20+ benytter du istedenfor Glasopor 10-60 når du behøver mer styrke og/eller du har begrenset fyllingsvolum. Vårt nye produkt Glasopor 10-20+ er ypperlig å kombinere som et forsterkningslag eller omfyllingsmasse sammen med Glasopor 10-60.

Glasopor 10-20+ er en ny, mindre fraksjon av granulært skumglass som gir bedre styrke
Glasopor 10-20+ er en ny, mindre fraksjon av granulært skumglass som gir bedre styrke

Testresultater

For å sikre at Glasopor 10-20+ leverer på sine løfter om kvalitet og ytelse, har vi gjennomført flere grundige tester på produktet underveis i utviklingen og før lansering. Et utvidet team av våre dedikerte eksperter gjennomførte 31. mai og 2. juni syv ulike praktiske tester for å teste våre hypoteser og antatte bruksområder. Her er resultatene:

Test 1: Lab-målinger, løs bulkdensitet og styrke

Hensikten med testen var å påvise sammenhengen mellom løs bulk og styrkeutvikling ved forskjellig komprimeringsgrad. Vi fant ut at når vi komprimerer det med 10%, får vi en styrke på 0,63 mPa, 15% gir oss 1,01 mPa, og 20% gir 1,51 mPa. Dette er svært overbevisende lab-resultater.

Test 2: Glasopor 10-20+ i VA-grøft

Testfelt for Glasopor 10-20+
Testfelt for Glasopor 10-20+ i Skjåk ikke langt unna fabrikken

Hypotesen er at Glasopor 10-20+ gir nødvendig stabilitet rundt rør og at det kan erstatte tyngre finpukk eller singelmasser der forholdene tilsier det. Leggeanvisning utstedt av NPG Norge ble brukt som grunnlag og vi forberedte en større grøft på en eiendom i Skjåk hvor det ble lagt ned ett stykk standard kloakkrør og ett stykk standard vannrør for å etterligne en VA-grøft i kommunal sammenheng.

Utviklingssjef Svein Lund inspiserer utleggingen av Glasopor 10-20+
Utviklingssjef Svein Lund inspiserer utleggingen av Glasopor 10-20+

Vi la ut Glasopor 10-20+ i tre omganger:

  1. 15 cm som fundament, avrettet med krafse og komprimert med 90 kg platevibrator,
  2. omfylling til midt på rør etterfulgt av lett komprimering,
  3. og til slutt overfylling 20 cm over rørtopp som ble komprimert med fire overfarter med 90 kg platevibrator.
Praktisk test på omfylling av VA-rør med Glasopor 10-20+
Praktisk test på omfylling av VA-rør med Glasopor 10-20+
Inspeksjon av nedgravde rør viste ingen skader på rørene
Inspeksjon av nedgravde rør viste ingen skader på rørene

 

Vi la merke til at skumglasset var svært sterkt, stabilt og gåfast etter komprimering.

Rørene ble i etterkant gravd opp og inspisert og vi observerte at rørsidene helt klart er sterkere enn Glasopor-bitene som ble knust uten skade på rørene. Dette var en av de mest overbevisende testene og et klart anbefalt bruksområde.

 

 

Test 3: Lysstolpefundament i stål satt ned i fylling med Glasopor 10-20+

Vi har hatt en del spørsmål om lysstolpefundamenter kan settes rett ned i en Glasopor-fylling og ville derfor teste dette med vår nye fraksjon. Vi fylte opp på sidene og inni fundamentet lagvis ca. 30 cm før komprimering. Etter oppfylling ble fundamentet belastet sideveis, men dessverre viste fyllingen seg å være ganske svak mot denne type vertikale krefter. Vår anbefaling er derfor som før – å bruke grøftepukk rundt slike fundamenter min. 50 cm alle sider og 15 cm som fundament.

Test 4: Komprimering med platevibrator

Vi testet komprimering ved å bruke en platevibrator, som generelt sett er anbefalt metode når man bruker skumglass. Det ble lagt ut 30 cm løs fylling med gravemaskin og vi komprimerte med 90 kg platevibrator. 2 overfarter ga synk på 4 cm og 4 overfarter ga synk på 4,5 cm. Ved sammenstilling mot styrkeutvikling påvist i lab, så indikerer et synk på 4,5 cm en spenning i fyllingen på 1-1,1 mPa – som altså er et svært godt resultat.

Test 5: Komprimering med gravemaskinbelter

Selv med uegnede gravemaskinbelter viste Glasopor 10-20+ gode resultater i forhold til styrke og nedknusing
Selv med uegnede gravemaskinbelter viste Glasopor 10-20+ gode resultater i forhold til styrke og nedknusing

Det at man kan bruke gravemaskin til å kjøre på fyllingen er et av de viktigste argumentene for å bruke skumglass kontra andre lettfyllingsalternativer. Vi testet derfor komprimering med gravemaskinbelter for å vurdere nedknusing. Vi brukte en 40T gravemaskin med smale steinbelter. Denne type belter er ikke egnet til å komprimere Glasopor med på grunn av de høye kammene som graver opp overflaten ved overrulling.

Som med platevibrator la vi ut 30 cm løs fylling og rullet over 2 ganger med gravemaskin. Vi observerte et overraskende høyt bærenivå, hvor gravemaskinen nærmest fløt oppå Glasopor-fyllingen. Innmålt synk etter fire overfarter var kun 4 cm, som støtter at Glasopor 10-20+ er et svært sterkt materiale.

Test 6: Komprimering med vals

I denne testen brukte vi et 20T valsetog, nok en gang på en 30 cm løs fylling. Først rullet vi over med vals 2 ganger uten vibrasjon. Dette førte bare til at Glasopor-fyllingen bølget seg både forover og bakover og det ble ca. 4 cm nedknusing uten at fyllingen ble avrettet. Deretter rullet vi over fyllingen 2 ganger med lav vibrasjon. Dette forsøket medførte høy nedknusing og også kontraknusing mot underlag. Med andre ord frarådes bruk av valsetog – også på Glasopor 10-20+.

Våre eksperter i engasjert diskusjon i forbindelse med tester med både gravemaskin og valsetog
Våre eksperter i engasjert diskusjon i forbindelse med Glasopor 10-20+-tester med både gravemaskin og valsetog

Test 7: Blåsetest med Glasopor 10-20+ i krypkjeller

Her var hypotesen at en mindre fraksjon egner seg godt til å blåse inn fyllinger med blåsebiler og blåseslanger. Dette var en morsom og lovende test hvor det ble observert at Glasopor-bitene fordelte seg godt i kryprommet. Tilpasninger på endestykket på blåseslangen vil kunne gjøre arbeidet mer effektivt. Det anbefales å benytte vann for støvdemping, og det må påregnes noe etterarbeid med å fordele Glasopor-fyllingen manuelt med rake/krafse. Konklusjonen er at nå har vi mulighet for å blåse Glasopor på prosjekter hvor det er det mest praktiske.

Konklusjon? Reduser din miljøpåvirkning med styrke

Selv om vi møtte noen mer eller mindre forventede problemer, har vi definitivt noen gode resultater å bygge videre på!

Oppsummert fant vi ut at Glasopor 10-20+:

  • har den forbedrede stabiliteten og styrken som til dels overgikk våre forventninger,
  • materialet egner seg kanskje spesielt godt til omfylling av VA-rør,
  • det tåler gravemaskinbelter svært godt, og
  • vi har nå et produkt som egner seg bedre til blåsing.

 

Vi er glade for å kunngjøre at Glasopor 10-20+ er nå tilgjengelig for kunder og entreprenører som ønsker å dra nytte av dette innovative og bærekraftige byggematerialet. Vi er overbevist om at produktet blir et verdifullt tilskudd til byggebransjen og bidrar til å redusere miljøpåvirkningen av byggeprosjekter over hele landet.

Interessert i å vite mer om Glasopor 10-20+? Ta kontakt

Vi har lagt ut noe dokumentasjon på Glasopor 10-20+ som du kan finne her:

Ytelseserklæring Glasopor 10-20+

Varedeklarasjon Glasopor 10-20+

CE-dokumentasjon Glasopor 10-20+

Nytt materiell vil lages fortløpende, så følg med!

Mer som dette? Abonner på nyhetsbrev

For mer informasjon om Glasopor 10-20+ og hvordan det kan passe inn i dine byggeprosjekter, vennligst kontakt salgs- og markedssjef Tore Bye.

15. september 2023