Maskinentreprenør Carl C Fon bistår NCC med utlegging av Glasopor

«Nye» Middelalderparken i Oslo blir til

NCC er godt i gang med tilbakeføringen og opprustingen av terrenget i Middelalderparken i Oslo. Det historiske området som i lengre tid har vært anleggsområde for utbyggingen av Follobanen, blir nå omgjort til grønt byrom. Til glede for Oslos befolkning og besøkende.

De siste årene har Bane NOR gjennomført omfattende jernbaneutbygging under parken, hvor NCC har gjennomført to av delprosjektene. Med entreprisen «Tilbakeføringsentreprise anleggsområde Klypen» tilbakeføres parkområdet til slik arkeologiske utgravinger viser at området trolig har sett ut i middelalderen.

30.000m3 Glasopor til opparbeidelse av terreng

Men aller først skal blant annet nødvendig infrastruktur, betongkonstruksjoner og terrengmasser etableres i bakken.

Vi er blant annet i gang med betongarbeider, VA-grøfter samt legging av kabeltraseer i bakken. Dessuten legger vi ut rundt 30 000 kubikkmeter med Glasopor lettfyllingsmateriale. Det gjøres for å opparbeide og avrette terrenget i deler av parkområdet

forteller stikningsleder Øyvind Arntzen i NCC.

Salgs- og markedssjef Tore Bye i Glasopor kan fornøyd konstatere at nok et prosjekt i nærområdet er godt i gang.

– Snart er hele Bjørvika fylt opp med Glasopor. Jeg anslår at vi siden oppstart i 2010, med Sørenga som første prosjekt, har levert minst 150 000 m3 i området her. Denne entreprisen har vært med meg helt siden 2012. Da ble tilbakeføring av Klypen lagt ut i forbindelse med bygging av Follobanen. Sjelden har jeg hatt et prosjekt liggende såpass lenge i forveien.

LES OGSÅ: Denne bydelen er bygget på skumglass

Glasopor egner seg godt siden kulverten til den nye Follobanen ligger under, og det er få materialer man kunne levert like effektivt med så stort volum.

Grønt byrom skal dekke over komplekse anleggsarbeider

Over fyllmassen kjøres det på lag med sand, deretter jordmasser på toppen. I sommer starter NCCs landskapsgartnere overflatearbeider som beskjæring av trær, terrengarbeider, såing, beplanting osv.

Sand over Glasopor
Over fyllmassene kjøres det på lag med sand, deretter jordmasser på toppen. I sommer starter NCCs landskapsgartnere overflatearbeider som beskjæring av trær, terrengarbeider, såing, beplanting osv. Foto: NCC

Selve terrengbearbeidingen i «Nye» Middelalderparken vil bli den «synlige» delen av prosjektet, men arbeidet NCC utfører for Bane NOR omfatter alt fra infrastruktur i bakken, fundamentering, terrengarbeider, etablering av en rekke betongkonstruksjoner slik som støttemurer, trapper og sitteamfi og tilsåing, beplanting, belysning og bygging av ridderbane samt nye streter (historiske gangveier).

 

Mer som dette? Abonner på nyhetsbrev

 

– NCC har gjennom flere år vært en uvurderlig samarbeidspartner for gjennomføringen av arbeidene på Innføring til Oslo. Det har vært en evne og vilje til samarbeid både med oss i Bane NOR, men også med andre aktører på anlegget. Dette kombinert med gjennomføringskraft, fagkunnskap og flinke folk har vist at NCC er en partner vi kan lene oss godt på når det kommer til et så komplisert og komplekst prosjekt som Innføring til Oslo S, sier Eivind Aslaksen Hamre, prosjektsjef innføring Oslo S i Bane NOR.

Bane NOR er godt fornøyd med arbeidet i Middelalderparken Fra venstre: Eivind Aslaksen Hamre, Prosjektsjef innføring Oslo S i Bane NOR og Inge Ytterhus, Prosjektleder i NCC Infrastructure. Foto: NCC
Bane NOR er godt fornøyd med arbeidet i Middelalderparken Fra venstre: Eivind Aslaksen Hamre, Prosjektsjef innføring Oslo S i Bane NOR og Inge Ytterhus, Prosjektleder i NCC Infrastructure. Foto: NCC

Bistår arkeologiske undersøkelser

Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner. Det skal bygges nær ruin av Kongsgården, som var kongelig residens i middelalderen. Anleggsområdet ligger tett på ruinfelt av Mariakirken og Clemenskirken. Saxegården, som ligger delvis innenfor anleggsområdet, er bygget over steinhvelv fra middelalderen.

I dette området har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) siden august 2021 gjennomført arkeologiske undersøkelser, et arbeid som NCC og maskinentreprenøren Carl C. Fon bistår i.

– Vi er veldig fornøyd med bistanden vi får fra NCC og kunne ikke gjennomføre våre undersøkelser uten deres hjelp. NCC ordner mye av det praktiske for oss her i Middelalderparken. For eksempel telt, transportbånd og gravemaskiner, slik at vi kan gjennomføre undersøkelsene på en effektiv måte, forteller seniorrådgiver Mark Oldham i NIKU.

I tillegg har begge et godt samarbeid med Bane NOR, legger han til. Som følge av undersøkelsene i Follobaneområdet er det gjort en rekke spennende og viktige funn.

– I tillegg til flere spennende og sjeldne runefunn, har vi blant annet funnet flere bygninger i stein og tre, gateløp, kirkegårder og andre strukturer som har gitt mye ny kunnskap om liv i Oslo i middelalderen. Det har endret hvordan vi ser på byens betydning i europeisk sammenheng, forteller Mark Oldham.

– Jeg synes det er flott at jeg kan fortelle mine barn at mellom historisk grunn og det som blir et fantastisk rekreasjonsområde til glede for alle, så ligger det skumglass, sier Bye i Glasopor stolt.

Illustrasjon av «nye» Middelalderparken
Illustrasjon av «nye» Middelalderparken. Kilde: Bane NOR/Rambøll Norge, Henning Larsen, Fabrica.

«Nye» Middelalderparken er planlagt som formidlingssted for Oslos tidligere historie og nærpark for beboere, og prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Riksantikvaren, Bane NOR, og med NCC som hovedentreprenør.

Kilde: NCC (2023-06-14).  «Nye» Middelalderparken i Oslo blir til.
https://www.ncc.no/media/nyheter/middelalderparken-i-oslo-blir-til. Gjengitt med tillatelse.

 

20. juni 2023