2022 oppsummert med lyse utsikter

Miljøfokus gjorde nye kvantesprang i 2022

Selv om det også i 2022 har vært mørke skyer i horisonten, har Glasopor lykkes godt i å nå dere i bransjen som i stadig større grad etterspør miljøvennlige byggematerialer. Vi takker for deres støtte og samarbeid. I løpet av 2022 mener vi at vi har forberedt oss godt til hva vi forventer vil komme de neste årene, slik at vi går enda lysere tider i møte.

Nyinvestering i produksjon etter rekordår og hektisk aktivitet

La oss starte med noe av det siste i vår oppsummering av 2022. 25. november kom nyheten som julekvelden på kjerringa for mange av oss. Da kunne vår eier Foamit Group stolt erklære at de har bestemt seg for å fullføre planleggingen av en investering på cirka 80–100 millioner kroner i lavutslippsproduksjon av skumglass ved Glasopor sin fabrikk på Onsøy.

Produksjonskapasiteten på fabrikken skal dobles og all produksjon skal konvertere til elektrisitet og vil være nære på utslippsfri i fremtiden.

Dette er et prosjekt som vi har jobbet med over lengre tid og som nå kan muliggjøres takket være nye og offensive eiere. Investeringen viser med all tydelighet at Foamit Group mener alvor med sine miljøambisjoner. At utvidelsen skjer nettopp i Fredrikstad er ikke tilfeldig – herfra kan viktige geografiske markeder i gruppen dekkes.

– Vi selger alt vi klarer å produsere, og har allerede fått en god start på salget i 2023. Produksjonen går for fullt, og fabrikkene har oppetider som jeg ikke har sett maken til.

Dette uttalte vår nye daglige leder av året, Truls Børresen, noen måneder etter sin ansettelse. Og den gode flyten har fortsatt med god aktivitet i markedet tross utfordrende kostnadsbilde både hos oss, transportører og kunder.

Og våre ansatte i produksjonen har stått på som julenissens hjelpere. På fabrikken i Skjåk er det bygget et nytt transportbånd for bedre vareflyt, og det jobbes videre med å optimalisere produksjonen av et nytt produkt vi vil høre mer om i 2023. På Onsøy har det vært en god innsats for å holde trykket oppe, og det ble produsert nok skumglass for å sette ny månedsrekord i november. Det blir virkelig spennende med utvidelsen og ombyggingen hvor vi er helt avhengige av kunnskapen på fabrikken.

Endelig kunne vi møtes helt uten restriksjoner

En spesiell varm julehilsen går til våre transportører som har måttet håndtere uforutsigbare og rekordhøye drivstoffpriser, men likevel sørget for høy aktivitet med jevn og sikker utkjøring akkurat som selveste julenissen.

Slettom og Bjørnsen på Roa - Gran
Tommy Slettom (t.v.) har vært innom mange anleggsplasser i løpet av året, slik som her hos Tor Bjørnsen (t.h.) i Hæhre på prosjektet Rv. 4 Roa-Gran

Og sjåførene har måttet tåle utfordringer knyttet til flere anleggsplasser enn hva som har vært normalen. For 2022 har vært et år hvor vi har hatt flere kunder fordelt på flere mindre oppdrag enn tidligere år. Dette skyldes i stor grad aktivt salg og spisset markedsføring mot flere segmenter. Oppskriften har vært som før – tett oppfølging, besøk på anleggsplasser og gode kundehistorier. Arbeidet har ført til en styrket posisjon i enda flere segmenter hvor man kanskje først og fremst har oppdaget våre unike miljøfordeler.

Apropos salg og markedsføring så har det vært befriende å kunne gjøre dette på «gamlemåten» igjen. Møte folk der de er – på anleggsplasser, kontorer, konferanser og messer – uten å tenke på munnbind og restriksjoner. Forrige jul ble jo preget av en ny runde med nedstenging.

Takk til deg vår miljøhelt

I år som i fjor vil vi gjerne takke våre miljøhelter. Også i år har vi regnet ut hvor mye våre kunder har spart klimaet for utslipp kontra nest beste alternativ.

Våre miljøhelter har gjennom deres valg av lettfyllingsprodukt minsket klimafotavtrykket i 2022 med


10 846 tonn CO2-ekvivalenter


sammenlignet med nest beste alternativ!

Som flere av dere forhåpentligvis har fått med dere, har vi i løpet av 2022 hatt kåringen kvartalets miljøprosjekt. Dette konseptet har vist seg å være en stor suksess som har gitt svært god og positiv oppmerksomhet til vårt produkt og våre samarbeidspartnere. Dette vil vi fortsette med i 2023.

Vinnerne i hvert kvartal har vært:

Rv. 3 Alvdal – Tynset – Statens Vegvesen og Tronfjell Maskin
893 Langenga Infrastruktur – Conceptor Bolig og Oskar og Tormod Wike AS
Rv. 22 Årum bru – Statens Vegvesen og Park & Anlegg AS
E134 Espelandssvingane – Statens Vegvesen og Vassbakk & Stol AS

Vinneren av Årets miljøprosjekt

Av disse er det særlig et prosjekt som har utmerket seg med stor CO2-besparelse, stor mengde Glasopor, kort avstand fra fabrikken, og stor betydning for lokal trafikkavvikling – ikke minst for kollektivtransport og syklende og gående.

Vinneren av Årets miljøprosjekt er


Rv. 22 Årum bru – Statens Vegvesen og Park & Anlegg AS


Gratulerer!

Årum bru diplomoverrekkelse
Prosjektleder Vegard Johansen i Park & Anlegg (t.v.) overrekkes diplom for kvartalets prosjekt for Årum bru av salgs- og markedssjef i Glasopor, Tore Bye (t.h.).

Sannsynligvis er våre miljøhelter hver eneste én av dere. Glasopor er jo nemlig fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje. Det vil si at den julebrusflasken du leverer inn til gjenvinning kan bli til Glasopor hvis den ikke blir til en ny flaske. Rv. 22 Årum bru er et prosjekt som synliggjør glassets sirkulære økonomi på en god måte. Det viser for lokalbefolkningen at henteordningen for glass- og metallemballasje nytter. Sirkel sitt returanlegg for glass, fabrikken til Glasopor, og den nye veien som kommer innbyggerne til gode ligger alle i Fredrikstad kommune.

Det er stor sannsynlighet for at Glasopor også har vært involvert i et prosjekt i din kommune. De glassflaskene og syltetøyglassene du leverte inn til gjenvinning i høst har nok allerede kommet til nytte igjen. Så takk for at du er vår miljøhelt.

Etter alle julemerker å dømme blir fremtiden enda bedre for både glass og skumglass enn det 2022 var. Tross krig og inflasjon – Glasopor og våre eiere har satt klare og oppnåelige mål for løsninger i en sirkulær økonomi som svarer på myndigheters miljøambisjoner som vi gleder oss til å fortsette og jobbe med.

Hva er vel jula uten …

Glass. 2022 var glassets år – International Year of Glass 2022 – og glasset fikk fornyet oppmerksomhet over hele verden.

Her til lands har vår leverandør Sirkel vært en pådriver for å vise muligheter med resirkulert emballasjeglass ved å åpne et eget glassblåserverksted – Studio Sirkel. Der har glassblåseren den siste tiden produsert så mange julekuler hun har maktet, etter måneder med leveranser til Michelin-restauranter og fyldig dekning i pressen.

Det går mot et nytt rekordår for Sirkel i forhold til returgrad, materialgjenvinningsgrad og leveranser av resirkulert glass til produksjon av ny emballasje når de oppsummerer sitt 2022. Vi gratulerer og heier på dere.

Sørg for å nyte jula med litt ekstra god mat og drikke. Hva serverer du familien på julaften? Julebrus fra glassflaske eller fra 1,5 liters plastflaske? Rødvin på glassflaske eller kartongvin? Svarene om hva som smaker best er jo åpenbare for oss objektive i Glasopor. Ingenting tar bedre vare på den hjemmelagde julesilden, surkålen, rødkålen, rødbetene, og rødløken enn det tomme syltetøyglasset du har i skapet. Bevar restene inn i det nye året. Og husk å gjenvinne glasset!

Fra alle oss i Glasopor

God jul og godt nyttår!

Mer som dette? Abonner på nyhetsbrev

21. desember 2022