Langsiktig arbeid bak bruk av koronamillioner

Et bruksområde som har vist seg å være viktig for Glasopor i år, er veivedlikehold med setningsreduserende tiltak, ofte kalt kantforsterkning. Der bruker man blant annet Glasopor skumglass og geonett. Dette har nok sammenheng med at koronamillioner har blitt brukt for å gjennomføre nødvendig veivedlikehold. Statens Vegvesen har vist ansvar med å holde hjulene i gang […]

Veivedlikehold med Glasopor fester seg

Maskinførerlærling Elias Alme får brynet seg i bratt terreng ved Hornindalsvatnet

Veivedlikehold med Glasopor fester seg Glasopor til veivedlikehold, og løsning med setningsreduserende tiltak og stabilisering av bratte skråninger, begynner nå å feste seg i markedet i stadig nye deler av landet. Veivedlikeholdet er basert på en løsning utarbeidet av Statens Vegvesen. Mesta er blant dem som i disse dager jobber med veivedlikehold. De er nå […]