Rv 3 Alvdal Tynset - Glasopor med geonett

Sparer nesten 938 tonn CO2 på Rv. 3 Alvdal – Tynset

Det nylig avsluttede prosjektet Rv. 3 Alvdal – Tynset har benyttet 15 189m3 Glasopor til masseutskifting og kantforsterkning på dårlige grunnforhold langs Glomma. Den store mengden og partenes tro på produktet gjør dette til 1. kvartals miljøprosjekt hos Glasopor. Gratulerer!

Som annonsert før nyttår vil vi hvert kvartal i 2022 utstede diplom til den kunden som har spart miljøet for mest CO2 og som har hatt en bevisst holdning til hvilke miljøfordeler det gir å velge Glasopor kontra andre alternativer. Kåringen baserer seg på et nylig avsluttet prosjekt for å beregne reell CO2-besparelse kontra nest beste lettfyllingsalternativ, og beregnes ut ifra gjeldende EPD-data.

For første kvartal 2022 går denne utmerkelsen til Tronfjell Maskin og Statens Vegvesen for vedlikeholdsarbeid med masseutskifting og setningsreduserende tiltak på riksvei 3 mellom Alvdal og Tynset.

Bruk av skumglass var en forutsetning

Det var Statens Vegvesen som hadde beskrevet bruk av skumglass i prosessene, så forutsetningene var allerede lagt før tilbud ble levert.

Jan Vaslestad, Sjefingeniør i geoteknikk ved divisjon Drift og vedlikehold i Statens Vegvesen, og en av initiativtagerne til å bruke skumglass, har tidligere uttalt:

«Kort oppsummert innebærer løsningen at man skifter ut eksisterende masser i grunnen fra midten av veien mot den siden som vender ut mot skråningen med setningsskader, typisk ca. 1,5 til 2m dybde. Det legges fiberduk mot undergrunnen, og så et lag med jordarmering (geonett). Videre skumglass i 0,4m tykke lag med jordarmering mellom hvert lag.»

LES OGSÅ: Langsiktig arbeid bak bruk av koronamillioner

Initiativet til løsningen kom etter at tidligere praksis med å lappe på med asfalt på setningsskader hadde gjort vondt verre. Vaslestad er overbevist om at:

«Løsningen er å masseutskifte med skumglass som veier bare ca. 20% av tyngden av asfalten. På denne måten blir det en permanent reduksjon av setningsgivende last, og setningene kommer ikke tilbake.»

Les mer om Glasopor til veivedlikehold her

Tronfjell Maskin har ivret etter å bruke Glasopor av flere årsaker. Daglig leder Bjørn Åsen i Tronfjell Maskin utdyper:

«Vi var en pådriver for å benytte mest mulig Glasopor i stedet for tyngre materialer. Dette for å redusere belastningen på undergrunnen som i de fleste tilfeller på denne strekningen har liten bæreevne.»

Tronfjell Maskin har vært en pådriver for store mengder Glasopor i prosjektet Rv. 3 Alvdal – Tynset
Tronfjell Maskin har vært en pådriver for store mengder Glasopor i prosjektet Rv. 3 Alvdal – Tynset. Foto: Tronfjell Maskin

Tror Glasopor blir viktig i fremtiden

En annen viktig faktor for Tronfjell Maskin var at de ønsket å bygge ny kunnskap og erfaring.

«Det var første gang vi benyttet Glasopor. Vi ønsket å benytte Glasopor for både å bidra i miljøargumentet, men også tilegne oss kunnskap og erfaring i bruk av dette materialet. Vi er av den oppfatning at dette blir det en del av i fremtiden også», forteller Åsen.

Bjørn Åsen kan fortelle at Tronfjell Maskin er godt i gang med målrettet miljøarbeid:

Vi er alltid på jakt etter miljøgevinster. Tronfjell Maskin AS er sertifisert innenfor ISO 14001 og gjennom dette alltid på søk etter bedre og mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Statens vegvesen skal aktivt bidra til å oppfylle Norges klima og miljømål.

«Når det gjelder det geotekniske har Statens Vegvesen fokus på å velge materialer som reduserer karbonfotavtrykket ved å velge bærekraftige løsninger. Dette kan for eksempel være bruk av plastrør fremfor betong der det er mulig, samt å unngå å grave ut for mye i myrområder», sier Anders Sveen i Statens Vegvesen, Drift og vedlikehold øst, og fortsetter:

Bruk av Glasopor er et godt produkt med hensyn til å redusere karbonfotavtrykket, da dette er et resirkulert materiale, samt at det har en lav egenvekt som gjør det anvendelig der vi har utfordringer med dårlige grunnforhold, setninger og bæreevne.

LES OGSÅ: Glasopor gir stabilitet og miljøfordeler til ny rasutsatt fylkesvei

God fleksibilitet på leveranser til Rv. 3 Alvdal – Tynset

Tronfjell Maskin sitt bidrag på Rv. 3 Alvdal – Tynset pågikk fra september 2021 med siste Glasopor-leveranse i begynnelsen av november.

«Leveransene var optimale, og vi fikk alltid levert til rett tid. Selv om mengden økte betraktelig fra starten av i prosjektet til ferdigstillelse, var fleksibiliteten på leveransene gode», forteller Åsen.

Tronfjell Maskin synes leveransene har vært fleksible
Tronfjell Maskin synes leveransene har vært fleksible på tross av at mengden Glasopor økte på Rv. 3 Alvdal – Tynset. Foto: Tronfjell Maskin

Her er tallene for 1. kvartals miljøhelter

Her er tallene som gjør Tronfjell Maskin og Statens Vegvesen til kvartalets miljøhelter.

Prosjekt Rv. 3 Alvdal – Tynset har benyttet 15 189 m3 Glasopor. Det gir en besparelse på


937 696 kg CO2-ekvivalenter


sammenlignet med nest beste alternativ til Glasopor!

Takk for at dere er våre miljøhelter!

Glasopor er fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje av det mest finknuste glasset som tidligere gikk til deponi.

Materialet produseres med markedets desidert laveste CO2 fotavtrykk. Glasopor fra Skjåk, som ble brukt i prosjektet Rv. 3 Alvdal – Tynset, produseres med sertifisert kortreist og fornybar strøm, og har markedets laveste CO2-fotavtrykk på kun 6,96 kg CO2 per m3.

Det nest beste lettfylllingsalternativet på markedet har et avtrykk som er 9,87 ganger så stort som Glasopor fra Skjåk. Dette i henhold til vår egen og den alternative lettfyllingens offisielle EPDer.

11. mars 2022