Skumglass fra Skjåk til São Paulo

Norskutviklet løsning, som ved krisetilfeller skal bremse fly som sklir ut av rullebanen, GreenEMAS, har blitt valgt til Congonhas Airport i São Paulo i Brasil. Løsningen vil gi trygghet til millioner av brasilianske flypassasjerer. Skumglass fra Skjåk laget av resirkulert glass fra norske husstander er en hovedingrediens i løsningen. Norsk patent blir valgt på grunn […]

Langsiktig arbeid bak bruk av koronamillioner

Et bruksområde som har vist seg å være viktig for Glasopor i år, er veivedlikehold med setningsreduserende tiltak, ofte kalt kantforsterkning. Der bruker man blant annet Glasopor skumglass og geonett. Dette har nok sammenheng med at koronamillioner har blitt brukt for å gjennomføre nødvendig veivedlikehold. Statens Vegvesen har vist ansvar med å holde hjulene i gang […]

Returglass gir sikker utrykning ved det nye «Blålysbygget»

Tilførselsvei til nytt blålysbygg under konstruksjon

Omsider har startskuddet gått for det nye «Blålysbygget» i Fauske kommune. I disse dager bygges tilførselsveien til selve bygget. Der er det utfordrende grunnforhold med myr og leire. Av den grunn brukes Glasopor skumglass, som er laget av glass fra gjenvinning, for å stabilisere veien. Fauske kommune er byggherre for «Blålysbygget» som vil være et […]

Glasopor får trønderne på banen

Røra stasjon

22 av dagens plattformer langs Trønderbanen må moderniseres i forbindelse med innfasingen av nye FLIRT togsett som ventes inn våren 2021. Mange stasjoner vil få midlertidige endringer fram til større tiltak kan gjennomføres, men fire stasjoner får i disse dager levert Glasopor og utført arbeid som vil føre til permanente endringer. Skisse av de nye […]

Veivedlikehold med Glasopor fester seg

Maskinførerlærling Elias Alme får brynet seg i bratt terreng ved Hornindalsvatnet

Veivedlikehold med Glasopor fester seg Glasopor til veivedlikehold, og løsning med setningsreduserende tiltak og stabilisering av bratte skråninger, begynner nå å feste seg i markedet i stadig nye deler av landet. Veivedlikeholdet er basert på en løsning utarbeidet av Statens Vegvesen. Mesta er blant dem som i disse dager jobber med veivedlikehold. De er nå […]

Sparer tid og miljø med Glasopor

Arbeidet med Bybanelinje fra sentrum til Fyllingsdalen er godt i gang – med grønt fokus. Krav om klimavennlige materialer har gjort det naturlig å velge Glasopor, og det har gitt flere innsparinger for prosjektet. Bybanen er et betydelig miljøløft for Bergen, som skal knytte bydelene sammen og frakte titusenvis av mennesker hver dag på en […]

Innsamlet glass på skinner

byggarbeider på Glaspor i Bergen

Bybanen er et betydelig miljøløft for Bergen, der NCC har lagt grunnlaget for omtrent halvparten av strekningen. Arbeidet går på skinner – med Glasopor i bunnen. Hvert år leverer en gjennomsnittlig bergenser inn cirka 14 kilo glass- og metallemballasje til gjenvinning. Nå returneres 90 000 av disse flaskene tilbake til byen i form av 200 kubikkmeter […]

Glasopor har enda bedre frostsikringseffekt enn forventet

Glasopor har enda bedre frostsikringseffekt enn forventet, og nå anbefaler forskere å endre retningslinjene i N200.

Frostsikre veier kan bygges betydelig slankere enn først antatt. Nå anbefaler forskere å endre retningslinjene i N200. – Det er ganske tydelig at isolasjonsmaterialene har et større potensial enn dagens regelverk tillater, sier Inge Hoff. Han er professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.   Forskningsrådet har gitt støtte til NTNU og partnerne […]

Det mest fornuftige valget i tunneler

Anleggsleder Ole Jakob Gjetrang i Hæhre Entreprenør AS har bygget tunneler i hele Norge. Dette mener han er løsningen for å lage en solid veibane.

Anleggsleder Ole Jakob Gjetrang i Hæhre Entreprenør AS har bygget tunneler i hele Norge. Dette mener han er løsningen for å lage en solid veibane. – I tunneler er vi avhengig av god frostsikring for å lede vannet ut på en sikker måte. Ole Jakob Gjetrang har bygget tunneler i 15 år, og den erfarne […]

Frostsikring med Glasopor stanser telehiv

Frostsikring er helt avgjørende for gode veier. Glasopor tok med seg to «politikere» på kjøretur for å vise at det rister godt på veier med telehiv.

Frostsikring er helt avgjørende for gode veier – se hvordan det gikk da «politikerne» fikk kjenne problemet på kroppen. – Det er mange veier som har blitt ødelagt av telehiv, og det brukes store ressurser på å vedlikeholde disse, sier Tore Bye, salgssjef i Glasopor. Glasopor tok denne høsten med seg to «politikere» på kjøretur […]