Anleggsgartnerlærling mener Glasopor er herlig å jobbe med

– Anleggsgartneryrket passer meg veldig bra: Jeg jobber utendørs, får bruke hendene og har et fysisk arbeide. Når jeg dessuten kan bruke Glasopor i jobben vet jeg det blir en god dag. Ganske enkelt fordi det er så enkelt å jobbe med – og så praktisk for det vi skal bruke det til. Tekst: Jørn […]

Verdiskaperne som gir glass nytt liv

Unik kompetanse, dyktige ansatte og stå-på-vilje skaper gull av avfall. Les hvordan gjenvinning av glasset blant annet blir til Glasopor. Glassgjenvinning i splitter nytt anlegg I Norge kildesorteres over 100 000 tonn glass- og metallemballasje i året. Avfallet, som forvandles til verdifulle ressurser, samles inn fra hjem og returpunkter over hele landet og transporteres til […]

Anleggssektoren må bli grønnere, etterlyser effektive drivere fra det offentlige

grønn veibygging

Skal Norge nå sine klimamål må anleggsbransjen bli grønnere, og det haster. Heldigvis er det arbeid på gang, og bærekraftige løsninger i byggsektoren vi kan lære av. Skal Norge lykkes med å nå sine klimamål, må anleggssektoren bli grønnere. Sektoren står i dag for rundt 30 prosent av alle transportutslipp i Norge. I tillegg kommer utslipp […]

– Industrien må lede an i miljøskiftet

Allerede i studietiden tok han et viktig valg. Siden den gang har industri og sirkulær økonomi vært drivkraften til Glasopors nye leder. – Bærekraftige løsninger er ofte også de mest økonomisk gunstige, sier Per A. Lilleng, ny administrerende direktør for Glasopor og Sirkel Materialgjenvinning AS. Mannen som nettopp har lagt fire år i Innovasjon Norge […]

Materials matters!

Bli med oss på Greenbulit Dialogkonferanse 7. januar! Byggematerialer utgjør nå ofte 50% av totalt klimagassutslipp i bygninger og byggenæringen har potensial for at vi når ni av FNs 17 bærekraftsmål. Utvikling av bærekraftige byer vil kreve livsløpsvurderinger i design, innkjøp, sertifisering og digitale løsninger av byggematerialene. Oslo er Europeisk Miljøhovedstad i 2019, som en […]

Byggematerialer er den glemte muligheten i et grønt skifte

Glasopor er et viktig miljøprodukt for å lede byggenæringen over i et grønt skifte, mener miljøengasjert startup-selskap.

Glasopor løftes frem av miljøengasjert startup-selskap som et viktig produkt til å lede byggenæringen over i et grønt skifte. – Byggebransjen er den store muligheten for AS Norge og næringen med størst potensiale for å bidra til å nå FNs klimamål. Det er mange som har god kunnskap, men flere må bli bevisste på helse- og miljøvennlige […]

Bruk av Glasopor kan gi støtte fra Enova

– Bevist materialbruk gjennom hele byggeprosessen er viktig for å få næringen over i lavutslippssonen, sier utviklingsdirektøren i Enova.

Enova vil premiere de som bruker innovative og klimavennlige byggevarer. – Bevisst materialbruk skal lønne seg, sier utviklingsdirektøren i Enova. Ett av temaene på årskonferansen til Enova i vinter var å få fart på energieffektiviseringen av bygg. Fra talerstolen uttalte Øyvind Leistad, utviklings- og markedsdirektør i Enova, at byggsektoren er en kilde til klimagassutslipp gjennom […]

NHO-sjefen: – Dette kan andre lære av Glasopor

Kristin Skogen Lund hyllet Glasopor fra talerstolen på årskonferansen i fjor. Nå oppfordrer hun andre til å lære av fandeninvoldskheten til Skjåk-bedriften. – Temaet på min tale til årskonferansen i fjor var fandenivoldskhet. Det er folkene i Glasopor og tusenvis av andre fandenivoldske kvinner og menn – som skaper arbeidsplasser, inntekter og vår felles velferd. […]