Julehilsen 2023

Full rulle i 2023 har lagt grunnlaget for et sterkere 2024

Glasopor ønsker alle våre kontakter hos kunder og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år! Tradisjonen tro benytter vi anledningen til å reflektere litt over året som har gått og hva vi tror vi har i vente det kommende året.

Som overskriften sier så har vi virkelig hatt «full rulle» i 2023 som har blitt nok et rekordår. Og nettopp «sterkere» kommer til å bli et nøkkelord for det kommende året. Med de dystre nyhetsoppslagene om bransjen, konkurser, prisutviklingen, strømpriser og rentebanen, kan det kanskje virke naivt å tro på et sterkere 2024.

Så hva mener vi egentlig med «full rulle»? Og hva med det vi mener er selve nøkkelordet for 2024, «sterkere»?

Foamit Group – nye relasjoner, nye systemer

En stor del av arbeidet vårt de siste par årene, helt siden vi ble en del av Foamit Group i slutten av 2021, har nok foregått litt i kulissene for deg og våre eksterne partnere. Vi har brukt tiden godt til å bli en mer sammensveiset gruppe. Vi har blitt mer kjent med hverandre på tvers av landegrenser, avdelinger og funksjoner. Interne prosesser og prosedyrer har blitt kartlagt, og i 2023 har det blitt lagt ned en stor innsats fra alle ansatte i alle søsterselskap i å iverksette nye verktøy og rutiner som angår alle og som er felles i gruppen.

2024 vil handle om å nyttiggjøre seg disse nye verktøyene og våre kunder vil nok merke at vi står sterkere samlet som en gruppe i forhold til å nå fram til nye kunder og kundegrupper. I markedsarbeidet har vi lagt mye vekt på segmentering og erfaringsutveksling innad i gruppen. Derfor vil nok kundene våre legge merke til at vi vil dra veksel på hverandres referanser, sammenstille informasjon og ha en mer strømlinjeformet markedskommunikasjon i 2024.

Rekordår får fart på investeringer

Omsetning og produksjon for Glasopor i 2023 har nådd nye rekorder i nok et år. Glasopor har i år levert over 274 000 m3 skumglass!
Økt omsetning har styrket vår finansielle situasjon, som har gjort det enklere å få til framdriften med å utvide vår produksjonskapasitet.

I fjor på denne tiden ble det kjent at vi skulle fullføre planleggingen av en investering i lavutslippsproduksjon av skumglass ved Glasopor sin fabrikk på Onsøy. Planen er å utvide med to nye ovner og konvertere eksisterende ovner til el. I løpet av året har fabrikkhallen blitt utvidet og detaljplanleggingen av de nye ovnene er i gang.

I 2023 startet Glasopor også produksjonen for fullt av et helt nytt, mer stabilt og, ikke minst, sterkere produkt. Nemlig Glasopor 10-20+. Dette gjør oss klar for å bli kjent med nye kunder og bruksområder i 2024.

Full fart i markedet takket være enorm innsats og støttevolumer fra gruppen

I markedet har det virkelig vært full rulle. Vi må bare beundre våre kunders enorme innsats gjennom året med varierte og spennende prosjekter for miljø- og kvalitetsbevisste oppdragsgivere. For å hedre noen av referansene gjennom året, legger vi til en liten bildekavalkade med et lite utvalg av våre prosjekter i 2023.

Med rekordomsetning går vi inn i det nye året med en liten lagerbeholdning. Da er det jo beleilig at vi i løpet av 2023 så oss nødt til å hente inn støttevolumer fra Finland. På den måten har vi fått vist hvilken effekt det gir å være del av en større gruppe og vi har opparbeidet oss nye erfaringer i forhold til nye logistikkløsninger med lave utslipp. Kort sagt, vi står styrket som en del av en gruppe med tanke på leveringssikkerhet.

Og vi står styrket i valg av logistikkløsninger. Glasopor har testet splitter nye plug-in hybridskip fra Hagland Shipping til å frakte skumglass fra Finland til store prosjekter på Østlandet og Sørlandet. Ifølge rederiet reduserer disse nye hybridskipene CO2-utslipp med inntil 40 prosent og NOx-utslippet med inntil 90-95 prosent sammenlignet med eldre skip.

Hagland plug-in hybridskip på Sørlandet
Plug-in hybridskip fra Hagland Shipping losser Glasopor kaia i Kristiansand

 

Takk til våre miljøhelter

Dette leder jo oss naturlig inn på vårt årlige resultat: CO2-utslipp dere kunder har spart klimaet for ved å bruke Glasopor kontra nest beste alternativ.

I år som i fjor vil vi gjerne takke våre miljøhelter. Dere har gjennom deres valg av lettfyllingsprodukt minsket klimafotavtrykket i 2023 med


ca. 10 616 tonn CO2-ekvivalenter


sammenlignet med nest beste alternativ!

Vi har gjennom årene hatt et mål om å kommunisere vår rolle i sirkulærøkonomien og løfte fram miljøfordelene som produktet vårt har. Framfor alt, hvilke CO2-besparelser det gir å bruke skumglass kontra alternativer ved å sammenligne EPD-tall. Dette har styrket vår posisjon og vil fortsette å styrke oss i 2024.

Bærekrafthelter søkes

På nyåret vil Foamit Group som helhet fortsette å spre denne type budskap. Men vi vil også se nærmere på flere av FNs bærekraftmål. Vi har tydeliggjort hvor vi står, og vi må tydeliggjøre hvor vi skal. I 2023 ble Foamit Groups første bærekraftsrapport publisert. Denne peker spesielt på FNs bærekraftmål:

  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst,
  • 9 Industri, innovasjon og infrastruktur,
  • 13 Stoppe klimaendringene og
  • 17 Samarbeid for å nå målene.

Denne rapporten vil vi bygge videre på, og den vil være selve grunnsteinen i vårt bærekraftsarbeid og i vår bærekraftskommunikasjon. Bærekraft er ikke bare vår styrke og noe VI skal bli sterkere på. Bærekraft er noe vi må samarbeide med dere om. I 2024 vil vi se på bærekraft i et bredere perspektiv og løfte fram eksemplene på gode samarbeid. Så dette er en invitasjon til deg om å tenke på hva vi kan gjøre sammen i det nye året.

I 2024 skal bærekraft bli vår felles superkraft.

HILSEN ALLE OSS I GLASOPOR

22. desember 2023