Ha Glasopor i hånden - Bestill en varepørve

Glasopor varsler markedet om forfalskede EPDer

Glasopor AS, en del av Foamit Group og en ledende aktør innen produksjon av skumglass, ønsker å advare bygg- og anleggsbransjen om at de har avdekket aktør(er) som tilbyr skumglass med forfalskede EPDer. Tallene som oppgis er hentet fra Glasopor sine EPDer.

Glasopor ønsker med denne advarselen å sikre at mulige kunder er informert om uærlige praksiser i markedet.

– Det vi har avdekket er at det er aktør(er) på markedet som tilbyr skumglass med forfalskede EPDer. Tallene de oppgir er kopiert fra våre EPDer. Dette utgjør en betydelig risiko for potensielle kunder. Slike handlinger kan forvirre og påvirke tilliten til bransjen som helhet, uttaler administrerende direktør Truls Børresen i Glasopor.

– Mye innsats bak tallene i vår EPD

EPD er en miljødeklarasjon som gjør det mulig å sammenlikne miljøprofilen til produkter innen samme produktgruppe. Både når det gjelder utslipp og energiforbruk kommer Glasopor skumglass meget godt ut. Det gjelder også sammenlignet med andre skumglassprodusenter med tilnærmet samme produkt.

– Vår prioritet er alltid å sikre kundenes tillit og sørge for at de får nøyaktig og pålitelig informasjon om våre produkter. Våre EPDer anser vi som et av våre viktigste konkurransefortrinn. Det ligger mye innsats i å oppnå de miljøverdiene vi har for våre produkter. Vi oppfordrer derfor både forbrukere og bransjemedlemmer til å være årvåkne og forsiktige når de vurderer produkter som tilbys i markedet, fortsetter Børresen.

Forfalskede EPDer må avverges. Glasopor oppfordrer til samarbeid i å identifisere og motvirke enhver form for forfalskning og kopiering som kan skade både sluttbrukere og vårt kollektive omdømme.

– Vi vil selvsagt forfølge dette i samarbeid med EPD Norge og partnere i andre land, og vurdere om det er andre rettslige skritt vi bør ta. Vårt mål er å opprettholde et ærlig og transparent forhold til kundene våre, og være en pådriver for et etisk og ansvarlig forretningsmiljø, avslutter Børresen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Truls Børresen
Administrerende direktør
Glasopor AS
E-post: truls.borresen@glasopor.no
Telefon: +47 95 12 12 07

Om Glasopor AS

Glasopor AS er en ledende aktør innen produksjon av skumglass og en pionér i bransjen. Glasopor skumglass er det letteste granulære materialet på markedet – noe som bidrar til effektive prosjekter. Produktet er svært lett, drenerende og har god isolasjonsevne. Det fremstilles av resirkulert emballasjeglass og inngår i den sirkulære økonomien. Av den grunn er miljøvennlighet en vesentlig fordel som krever god dokumentasjon. Siden den spede starten i 2002 har Glasopor vokst seg fra en liten gründerbedrift til markedsledende millionbutikk med miljø og bærekraft i fokus.

Gjennom oppkjøpet av Glasopor AS i 2021 styrket konsernet Foamit Group sin posisjon som den viktigste skumglassprodusenten i Norden, som fra før inkluderte produsentene Foamit i Finland og Hasopor i Sverige. Med oppkjøpet ble konsernet en av de største aktørene i bransjen på verdensbasis.

19. oktober 2023