Dokumentasjon

Varedeklarasjon

Varedeklarasjon Glasopor 10-20+

 

Varedeklarasjon 2023-05-12, Glasopor skumglass 10-20+
Produsent: Glasopor AS
NS-EN 13055-1:2002 og -2:2004
Lett tilslag i bunden og ubunden bruk, fremstilt av resirkulert glass
Avvik fra deklarerte verdier ± 15 %
Beskrivelse Spesifikasjon
Fraksjon

10-20+ mm

Overfraksjon 8-12%

Overfraksjon brister i mindre biter 

ved håndtering og komprimering

Vannabsorpsjon – 24 timer neddykket (NS-EN 1097-6, C) 18-25% økt vekt
Partikkeldensitet, ρrd (NS-EN 1097-6) 611 kg/m³
Tørr komprimert densitet (komprimeringsfaktor 1,15-1,2) < 265 kg/m³
Løs bulkdensitet
(NS-EN 1097-3)
225 kg/m³

Motstand mot knusing, mPa (ved 20 % kompresjon)
(NS-EN 13055, C)

1,1
Fryse- / tinemotstand
(NS-EN 1367-7)
0,2 %

Varmekonduktivitet W/mK
(NS-EN 12664-1)

0,1079
Helse og miljøpåvirkning Ingen kjente skadelige bestanddeler

 

Varedeklarasjon 10-60

 

Varedeklarasjon 180107, Glasopor skumglass
Produsent: Glasopor AS
NS-EN 13055-2
Lett tilslag i ubunden bruk, fremstilt av resirkulert glass
Avvik fra deklarerte verdier ± 15 %
Beskrivelse Spesifikasjon
Fraksjon 10-60 mm
Korndensitet, ρrd (NS-EN 1097-6) 380 kg/m³
Tørr komprimert densitet (komprimeringsfaktor 1,15-1,2) < 225 kg/m³
Løs bulkdensitet 180 kg/m³
Motstand mot knusing, mPa (ved 20 % kompresjon) 0,770
Fryse- / tinemotstand (EN 13055-2) 0,3 %
Varmekonduktivitet W/mK 0,097
Helse og miljøpåvirkning Ingen kjente skadelige bestanddeler

Deklarasjon av brannmotstand