Dokumentasjon

Riktig håndtering av Glasopor skumglass

Det er avgjørende å komprimere Glasopor på riktig måte. Da beholder produktet sine kvaliteter og man unngår å bruke unødvendige mengder.

 

 

Glasopor skumglass krever riktig håndtering for at det skal bevare sine lette, stabile og isolerende egenskaper.

Tilrettelagt logistikk i forkant sørger for en effektiv leveranse. Beltegående utstyr er å anbefale for å spre massene ut over større områder. På mindre flater brukes normalt vibroplate (90 -100 kg). Det er også viktig å tilpasse komprimeringen om det er inntil en støttemur, eller om det til en grøft.

 

Marktrykk

Glasopor har en komprimeringsfaktor på 1,15 – 1,2. Det betyr at en fylling på 1,25 meter vil bli komprimert ned til 1 meter når fyllingen er ferdig komprimert. Det er ingen begrensing i hvor stor fyllingen kan være, men vår anbefaling er at lagtykkelsen ikke overstiger 1 meter ferdig komprimert.

 

Vibroplate

En vibroplate med en tyngde på 90 kilo brukes til å lage en kompakt overflate. To overfarter fører til at massen blir pakket sammen og låser seg i toppen. Allerede i forkant er Glasopor-fyllingen gangbar, og den blir fast og kompakt etter komprimering.

 

 

Nedknusing

Ved bruk av beltegående utstyr er nedknusing av overflaten helt normalt. Benyttes det for tungt utstyr vil man få unødig nedknusing lenger ned i lagene. Resultatet er mer finstoff, som fører til at det går med mer masser enn det som er nødvendig.

 

 

I Glasopor er vi opptatt av det ikke skal gå med mer masser enn det som er bestilt til hvert prosjekt.

 

Støttemur, grøft eller fylling

I en fylling, slik som beskrevet over, så anbefales en lagtykkelse på 1,0 meter ferdig komprimert. For andre konstruksjoner vil det kreve en annen lagtykkelse. En fylling inntil grunn- eller støttemur bør ha en tykkelse på 0,6 meter, når den er ferdig komprimert. For en grøft er det 0,3 meter som gjelder etter komprimering.

 

Fiberduk

Normalt legges en fiberduk for å skille overliggende masser. Det er for å unngå at det kommer annet finstoff, som jord og grus og blander seg med det øverste laget.

LES OGSÅ: Velg riktig leveringsform til ditt prosjekt