Dokumentasjon

Tekniske spesifikasjoner

Materialtekniske egenskaper for Glasopor skumglass

 

Lette fyllinger/frostisolasjonTestmetodeStørrelse
KornstørrelseNS-EN 933-110-60 mm
Tørr densistetNS-EN 1097-3180 kg/m³
Korndensitet, prdNS-EN 1097-6380 kg/m³
Motstand mot knusing (ved 20% komprimering) 770 kPa
Bæreevnegruppe ved dimensjonering av overbygning*4
Dimensjonerende tyngdetetthet i fyllingNS-EN 1097-33,0 kN/m³
Dimensjonerende tyngdetetthet mot oppdriftNS-EN 1097-32,2 kN/m³ **
Kapillær stigehøydeNS-EN 1097-10170 mm
Volumendring ved komprimeringNS-EN 1097-1015-25 %
Friksjonsvinkel 45°
Varmekonduktivitet (tørr)NS-EN 126670,097 W/mK
Varmekonduktivitet (våt, drenert)NS-EN 126670,107 W/mK
Fryse-/tinemotstandNS-EN 13055-20,2 %

*Statens Vegesens «Håndbok N200» **Husk at Glasopor har en densitet som er lavere enn for vann som er omkring 1000kg/m3. Vis derfor forsiktighet ved arbeid der det kan samles vann.

 

 

Trykkstyrke/laster*Testmetode 
Lasttype Maksimalt trykk (spenning)
Statisk last* 80-120 kN/m²

 

Her kan du laste ned teknisk brosjyre: