Dokumentasjon

Tekniske spesifikasjoner

Materialtekniske egenskaper for Glasopor skumglass

 

Lette fyllinger/frostisolasjon Testmetode Størrelse
Kornstørrelse NS-EN 933-1 10-60 mm
Tørr densistet NS-EN 1097-3 180 kg/m³
Korndensitet, prd NS-EN 1097-6 380 kg/m³
Motstand mot knusing (ved 20% komprimering)   770 mPa
Bæreevnegruppe ved dimensjonering av overbygning * 4
Dimensjonerende tyngdetetthet i fylling NS-EN 1097-3 3,0 kN/m³
Dimensjonerende tyngdetetthet mot oppdrift NS-EN 1097-3 2,2 kN/m³ **
Kapillær stigehøyde NS-EN 1097-10 170 mm
Volumendring ved komprimering NS-EN 1097-10 15-25 %
Friksjonsvinkel   45°
Varmekonduktivitet (tørr) NS-EN 12667 0,097 W/mK
Varmekonduktivitet (våt, drenert) NS-EN 12667 0,107 W/mK
Fryse-/tinemotstand NS-EN 13055-2 0,2 %

*Statens Vegesens «Håndbok N200» **Husk at Glasopor har en densitet som er lavere enn for vann som er omkring 1000kg/m3. Vis derfor forsiktighet ved arbeid der det kan samles vann.

 

 

Trykkstyrke/laster* Testmetode  
Lasttype   Maksimalt trykk (spenning)
Statisk last*   80-120 kN/m²

 

Her kan du laste ned teknisk brosjyre: