Skumglass fra Skjåk til São Paulo

Norskutviklet løsning, som ved krisetilfeller skal bremse fly som sklir ut av rullebanen, GreenEMAS, har blitt valgt til Congonhas Airport i São Paulo i Brasil. Løsningen vil gi trygghet til millioner av brasilianske flypassasjerer. Skumglass fra Skjåk laget av resirkulert glass fra norske husstander er en hovedingrediens i løsningen. Norsk patent blir valgt på grunn […]

Slik kan vi bygge grønnere

En miljøvennlig omstilling krever at vi velger bærekraftige løsninger. Glasopor styrker miljøprofilen til ditt neste prosjekt.

En miljøvennlig omstilling krever at vi velger bærekraftige løsninger. Glasopor styrker miljøprofilen til ditt neste prosjekt. Glass kan gjenvinnes nærmest i det uendelige, og alt resirkulert glass som vi får inn til vårt anlegg får ny verdi. Enten ved at det blir til nytt glass hos glassverkene, eller at det blir omdannet til Glasopor. Glasopor […]

Peler gjennom Glasopor – ny tidsbesparende metode

Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.

Nytt skolebygg i Namdalseid bygges på utfordrende grunnforhold. Entreprenør foreslo ny metode med peler, som har redusert byggeprosessen med tre uker. På tomten er grunnforholdene så dårlige – området består av bløt leire – at det kreves 162 pelepunkter og totalt fire kilometer med peling, for å reise det nye skolebygget. Det er maskinentreprenørfirmaet Farbu […]