Tunneloverbygget til Enghammeren tunnel beskyttet med Glasopor

Skumglass til beskyttelse av tunneloverbygg – nytt bruksområde i Norge

Glasopor er entusiastisk over at Nordland fylkeskommune har valgt å gå for skumglass i det vi mener er helt nytt bruksområde her til lands. Nemlig å beskytte overbygget til Enghammeren tunnel på Fylkesvei 812 ved Misværfjorden i Bodø kommune.

Området er belastet med steinsprang og isskred. Tanken bak er at en fylling med Glasopor på toppen av overbygget skal danne et «støtsjikt» for nedfall fra fjellsiden. Dette for å skåne selve overbygget.

Glasopor har mange leveranser til tunneler hvor skumglass brukes i grøfter og bak veggelementer som frostsikring, men beskyttelse av tunneloverbygg mener vi er et helt nytt bruksområde i Norge.

Fylkeskommunen opplyser om at dagens tunneloverbygg er en blanding av en gammel og en nyere del. En steinblokk som falt ned gjorde omfattende skade på overflaten på det opprinnelige overbygget.

Før Bendiksen Entreprenør AS monterte den nye løsningen, var tunneloverbygget beskyttet med gamle jernbanesviller. Disse gjorde ikke helt jobben. Løsningen med skumglass har blitt prøvd i Sveits. Det var en av fylkeskommunens geologer som kom over konseptet gjennom et bilde på internett.

Kort prosess på tunneloverbygget med storsekker og småmaskiner

Daglig leder Vidar Bendiksen i Bendiksen Entreprenør kan fortelle om flere medvirkende årsaker:
– Glasopor ble blant annet valgt på grunn av sin lave egenvekt samt at den er enkel å håndtere. I tillegg drenerer den også godt.

Bendiksen Entreprenør AS fjernet jernbanesviller og gammel masse, heiset opp Glasopor i storsekker og fordelte det i et 50cm tykt lag over hele takflaten på tunneloverbygget. Fyllingen ble tildekket med duk og deretter spent ned med stålnett. Duken og stålnettet vil fange opp mindre løsmasser som raser ned. Glasopor-fyllingen vil dempe større masser.

Storsekker ble heiset opp på taket av tunneloverbygget
Storsekker ble heiset opp på taket av tunneloverbygget. Foto: Bendiksen Entreprenør
Mindre maskiner ble også heiset opp og brukt for å håndtere storsekkene. Foto: Bendiksen Entreprenør
Mindre maskiner ble også heiset opp og brukt for å håndtere storsekkene. Foto: Bendiksen Entreprenør

Bendiksen poengterer at:

Mesteparten av arbeidet ble utført med kran, manuelt arbeid og mindre maskiner.

Nordland fylkeskommune kalkulerte at løsningen i sin tid var rimeligere å montere enn sikring av fjellveggen med nett. Samtidig skryter de av samarbeidet med entreprenøren.

Fylkeskommunen har stor tro på at denne løsningen for beskyttelse av tunneloverbygget er til det bedre, og ser muligheter også andre steder. De vil se effekten av første montasje ganske snart mener de.

Måtte det bli en myk landing.

Spørsmål om løsningen?

Ta kontakt med regionsjef og prosjektansvarlig i Glasopor:

Rune Skarstad

Rune Skarstad

Regionsjef - Vestlandet, Midt- og Nord-Norge
10. januar 2024