Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.

Peler gjennom Glasopor – ny tidsbesparende metode

Nytt skolebygg i Namdalseid bygges på utfordrende grunnforhold. Entreprenør foreslo ny metode med peler, som har redusert byggeprosessen med tre uker.

På tomten er grunnforholdene så dårlige – området består av bløt leire – at det kreves 162 pelepunkter og totalt fire kilometer med peling, for å reise det nye skolebygget.

Det er maskinentreprenørfirmaet Farbu og Gausen som står for selve grunnarbeidet og utearealet, og som lanserte muligheten med peler gjennom Glasopor-fundamentet.

Den planlagte fremgangsmåten – og den tradisjonelle metoden – var først å fjerne vegetasjonslaget, der skolen skal ligge, og så legge ut et lag med pukk slik at den tunge peleriggen har et stabilt underlag å arbeide på.

Deretter må man fjerne massen og så erstatte området med en lett fylling.

LES OGSÅ: E16-utbyggingen som ble Norges største pilotprosjekt på telesikring

Dette er tungvint ettersom pelene stikker opp av bakken og vanskeliggjør arbeidet, forklarer anleggsleder Andreas Farbu:

– Det har vært en stor prosess der vi har fjernet mye masse og hevet en del av terrenget. I utgangspunktet var det prosjektert med et annet materiale for pelingen, og deretter fjerne den massen og legge på Glasopor.

– Men så lanserte vi forslaget om å legge ut Glasopor med en gang og pele gjennom det. Løsningen ble godkjent og resultatet er vi godt fornøyd med, forklarer Farbu.

Geotekniker anbefaler ny metode

Norconsult regnet på bæreevnen etter forespørsel fra Farbu, og ga klarsignal til å sende ut peleriggen på underlaget.

De var klar på at bæreevnen til Glasopor ville tåle den tungen peleriggen.

LES OGSÅ: Glasopors lave vekt er godt egnet ved kompensert fundamentering

– Dette er ny metode for oss, men våre beregninger viste at Glasopor-fyllingen ville bære belastningen fra peleriggen, sier Aksel Lynum, sivilingeniør i geoteknikk i Norconsult.

Norconsult har vært delaktig gjennom prosessen, og mener dette er en gunstig løsning.

– Dette er en tidsbesparende metode, da det blir mindre masseforflytning i prosessen. Det er noe vi kommer til å anbefale videre, sier sivilingeniøren.

Løsningen ved å pele gjennom Glasopor gir derfor raskere fremdrift ettersom man unngår å legge ut en tung masse, som i etterkant av pelingen må fjernes og så erstattes med en lett fylling, er oppsummeringen til entreprenøren til prosjektet.

Miljøbygg på peler

Byggeleder i Namdalseid kommune, Kristian Lamo, forklarer at de har tatt en rekke miljøvalg med det nye skolebygget. Han ramser blant annet opp varmeanlegg på pellets, solcellepanel, Smartglass Solar og Glasopor, som noen av de miljøgrepene kommunen gjør med nye prestisjebygget.

– Vi ønsker å være veldig miljøbevisste med bygget, sier Lamo.

Byggelederen forklarer at Glasopors lave vekt ble en sentral egenskap i grunnarbeidet. Nesten halve tomtearealet måtte heves for å havne på samme kotehøyde.

– Det har gått veldig bra. Vi er overbevist om at peling gjennom Glasopor er en riktig løsning, sier kommunens byggeleder, som er fornøyd med at de spart inn vesentlig arbeidstid med denne prosessen.

Prosjektet er beregnet til å koste 165 millioner kroner og det nye skolebygget vil ha plass til 180 elever fra 1. – 10. klasse. Planen er å ønske elever og ansatte velkommen til et helt nytt bygg etter sommerferien.

LES OGSÅ: Byggematerialer er den glemte muligheten i et grønt skifte

31. august 2018