Morgendagens rådgivere på fabrikkbesøk

Studentbesøk i Onsøy

Fredag 21. oktober hadde vi gleden av å få besøk av studenter fra NTNU på vår fabrikk i Onsøy. Gruppen som kom på besøk, tar et fag ved NTNU i Trondheim som tar opp viktige utfordringer for drift og bærekraft av infrastruktur i vårt klima her i nord. Faget på doktorgradsnivå «Design av veier og […]

Skal du på Fjellsprengningskonferansen 2021? Møt oss på vår stand

Svartåastunnelen Implenia

Neste uke arrangeres Fjellsprengningskonferansen for 59. gang! Glasopor følger opp egen tradisjon med å stille som sponsor med stand. Vi ser fram til å møte noen av våre beste kunder, samarbeidspartnere og venner i et hyggelig lag. Er du blant de heldige som har sikret deg plass på Fjellsprengningskonferansen 2021 kan du se fram til […]

Glasopor får trønderne på banen

Røra stasjon

22 av dagens plattformer langs Trønderbanen må moderniseres i forbindelse med innfasingen av nye FLIRT togsett som ventes inn våren 2021. Mange stasjoner vil få midlertidige endringer fram til større tiltak kan gjennomføres, men fire stasjoner får i disse dager levert Glasopor og utført arbeid som vil føre til permanente endringer. Nye togsett gir et […]

Sparer tid og miljø med Glasopor

Arbeidet med Bybanelinje fra sentrum til Fyllingsdalen er godt i gang – med grønt fokus. Krav om klimavennlige materialer har gjort det naturlig å velge Glasopor, og det har gitt flere innsparinger for prosjektet. Bybanen er et betydelig miljøløft for Bergen, som skal knytte bydelene sammen og frakte titusenvis av mennesker hver dag på en […]

Innsamlet glass på skinner

byggarbeider på Glaspor i Bergen

Bybanen er et betydelig miljøløft for Bergen, der NCC har lagt grunnlaget for omtrent halvparten av strekningen. Arbeidet går på skinner – med Glasopor i bunnen. Hvert år leverer en gjennomsnittlig bergenser inn cirka 14 kilo glass- og metallemballasje til gjenvinning. Nå returneres 90 000 av disse flaskene tilbake til byen i form av 200 […]

Frostsikring med Glasopor ga problemfri T-bane

Med riktig frostsikring kan Sporveien skryte av en problemfri vinter for Østensjøbanen. Glasopor som frostsikring ble avgjørende fyllmasse.

Sporveien har god erfaring med Glasopor som frostsikring: Østensjøbanen har vært problemfri gjennom en tøff vinter. – Veldig deilig at det flyter, melder Geir Fredrikstuen, driftsingeniør i Sporveien. Han bor selv på Bøler og er én av flere tusen som daglig er avhengig av at T-banen frakter dem inn og ut av Oslo sentrum. – Jeg […]