Glasopor får trønderne på banen

Røra stasjon

22 av dagens plattformer langs Trønderbanen må moderniseres i forbindelse med innfasingen av nye FLIRT togsett som ventes inn våren 2021. Mange stasjoner vil få midlertidige endringer fram til større tiltak kan gjennomføres, men fire stasjoner får i disse dager levert Glasopor og utført arbeid som vil føre til permanente endringer. Skisse av de nye […]

Sparer tid og miljø med Glasopor

Arbeidet med Bybanelinje fra sentrum til Fyllingsdalen er godt i gang – med grønt fokus. Krav om klimavennlige materialer har gjort det naturlig å velge Glasopor, og det har gitt flere innsparinger for prosjektet. Bybanen er et betydelig miljøløft for Bergen, som skal knytte bydelene sammen og frakte titusenvis av mennesker hver dag på en […]

Innsamlet glass på skinner

byggarbeider på Glaspor i Bergen

Bybanen er et betydelig miljøløft for Bergen, der NCC har lagt grunnlaget for omtrent halvparten av strekningen. Arbeidet går på skinner – med Glasopor i bunnen. Hvert år leverer en gjennomsnittlig bergenser inn cirka 14 kilo glass- og metallemballasje til gjenvinning. Nå returneres 90 000 av disse flaskene tilbake til byen i form av 200 kubikkmeter […]

Frostsikring med Glasopor ga problemfri T-bane

Med riktig frostsikring kan Sporveien skryte av en problemfri vinter for Østensjøbanen. Glasopor som frostsikring ble avgjørende fyllmasse.

Sporveien har god erfaring med Glasopor som frostsikring: Østensjøbanen har vært problemfri gjennom en tøff vinter. – Veldig deilig at det flyter, melder Geir Fredrikstuen, driftsingeniør i Sporveien. Han bor selv på Bøler og er én av flere tusen som daglig er avhengig av at T-banen frakter dem inn og ut av Oslo sentrum. – Jeg […]