Glasopor er uenig i Miljødirektoratets konklusjon

Flommen har tatt med seg over 20 000 kubikkmeter Glasopor fra fabrikken på Skjåk. Glasopor er fremstilt av rent returglass og materialet vil ikke føre til fare for forurensing i vann eller til grunnen.

16. september 2020 mottok Glasopor et varsel fra Miljødirektoratet. Dette var om å dekke påløpte kostnader for opprydning etter flommen i Ottaelva høsten 2018. Glasopor AS er uenig i Miljødirektoratets konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen. Vi står fast ved at Glasopor ikke kan lastes for flommen som rammet helt […]

Veivedlikehold med Glasopor fester seg

Maskinførerlærling Elias Alme får brynet seg i bratt terreng ved Hornindalsvatnet

Glasopor til veivedlikehold, og løsning med setningsreduserende tiltak og stabilisering av bratte skråninger, begynner nå å feste seg i markedet i stadig nye deler av landet. Veivedlikeholdet er basert på en løsning utarbeidet av Statens Vegvesen. Setningsreduserende tiltak langs Hornindalsvatnet Mesta er blant dem som i disse dager jobber med veivedlikehold. De er nå godt […]

Finn din nærmeste logistikkpartner

Miljøvennlig, lav vekt og økonomisk gunstig. Glasopor danket ut jord og stein i dette hyttteprosjektet på Hvaler. Derfor valgte man å bygge miljøvennlig.

Glasopor lister opp logistikkpartnere slik at du lettere kan finne dem her på vår hjemmeside. Det vil gjøre det enklere for kunder å få tak i mindre kvanta av Glasopor i storsekk eller i noen tilfeller løs bulk. Hensikten med å liste opp logistikkpartnere på Glasopors hjemmeside er å forbedre Glasopors effektivitet og tilgjengelighet. Glasopors […]

Glasopor tenker langsiktig og trosser krisetid

Glasopor gjengen 2020

Glasopor tenker langsiktig og trosser krisetid Vi har styrket vår salgs- og markedsavdeling de siste månedene. Hvorfor ser vi behovet for å gjøre dette nå? Vi utvider vår salgs- og markedsavdeling fordi: Glasopors miljø- og ressursvennlige profil gir god gjenklang i dagens marked hvor store og viktige byggherrer stiller stadig tøffere miljøkrav og belønner miljøfokus […]

Godt å jobbe med Glasopor

gravemaskin

På Solkollen i Sandefjord har geoteknikerne vurdert Glasopor som det beste alternativet. Det er maskinførerne glade for – de synes det er godt å jobbe med Glasopor. En liten spasertur fra vannkanten i Sandefjord, ligger Solkollen. Her er det for øyeblikket stor aktivitet på et område som langsomt omdannes fra byggeplass til boligfelt. Allerede i […]

Sparer tid og miljø med Glasopor

Arbeidet med Bybanelinje fra sentrum til Fyllingsdalen er godt i gang – med grønt fokus. Krav om klimavennlige materialer har gjort det naturlig å velge Glasopor, og det har gitt flere innsparinger for prosjektet. Bybanen er et betydelig miljøløft for Bergen, som skal knytte bydelene sammen og frakte titusenvis av mennesker hver dag på en […]

Omsorgsbygg velger Glasopor for å oppnå ambisiøse miljømål

sykehjem

Norges mest miljøvennlige sykehjem står snart ferdig på Lindeberg. Bygningen er integrert i skrånende terreng, med skumglass fra Glasopor som fyllingsmateriale. I grønne omgivelser på Oslos østkant er nye Lindeberg sykehjem snart klart for innflytting. Her skal 144 eldre mennesker bo godt, i et lyst, luftig og svært miljøeffektivt bygg. Det er lagt opp til […]

Anleggssektoren må bli grønnere, etterlyser effektive drivere fra det offentlige

grønn veibygging

Skal Norge nå sine klimamål må anleggsbransjen bli grønnere, og det haster. Heldigvis er det arbeid på gang, og bærekraftige løsninger i byggsektoren vi kan lære av. Skal Norge lykkes med å nå sine klimamål, må anleggssektoren bli grønnere. Sektoren står i dag for rundt 30 prosent av alle transportutslipp i Norge. I tillegg kommer utslipp […]

Glasopor i kampen mot overvann

Glasopor i kampen mot overvann

Overvann er et økende problem i et stadig våtere og mer ustabilt klima. I Brumunddal bruker de Glasopor for å løse utfordringene. Overvannshåndtering er ikke noe nytt. I alle år har vårflommer og høstnedbør bydd på utfordringer når store mengder vann flytter seg på kort tid. Likevel er det liten tvil om at fokuset på […]

Produksjon og leveranser går som normalt

Glasopor er svært lett, drenerende og med god isolasjonsevne – og det mest miljøvennlige alternativet.

Status koronaviruset: Glasopors produksjonsanlegg og leveranser går som normalt, vi vil holde kunder og samarbeidspartnere oppdatert på situasjonen Går som normalt Glasopors produksjon og leveranser går som normalt. Glasopor har gjort forberedelser for å opprettholde full drift med henblikk på en situasjon som denne. Vi forventer derfor ikke at den ordinære driften vil bli rammet […]