sykehjem

Omsorgsbygg velger Glasopor for å oppnå ambisiøse miljømål

Norges mest miljøvennlige sykehjem står snart ferdig på Lindeberg. Bygningen er integrert i skrånende terreng, med skumglass fra Glasopor som fyllingsmateriale.

I grønne omgivelser på Oslos østkant er nye Lindeberg sykehjem snart klart for innflytting. Her skal 144 eldre mennesker bo godt, i et lyst, luftig og svært miljøeffektivt bygg. Uteområdene er demensvennlige med trygge vandreløyper. Innvendig er et omfattende anlegg innen velferdsteknologi installert.

Det er Omsorgsbygg Oslo KF (Oslobygg KF fra 01.09.2021) som står bak det nye, gjennomtenkte sykehjemmet som er bygget med fire fløyer i en stjerneform. Prosjektleder Einar Michelsen forteller at de konsekvent har valgt de mest miljøvennlige materialene for å redusere klimaavtrykk og skape et best mulig inneklima for beboere og ansatte.

Lindeberg sykehjem
Lindeberg sykehjem er et av flere eksempler på at Omsorgsbygg bygger med ambisiøse miljømål.

Ikke minst vil det topp moderne sykehjemmet ha helt ekstreme energiprestasjoner og vil bare bruke omtrent en femtedel av energikravene i Plan- og bygningsloven.

Einar Michelsen i Omsorgsbygg
Prosjektleder Einar Michelsen i Omsorgsbygg Oslo KF

– Vi er ganske sikre på at dette blir et av Norges mest miljøvennlige sykehjem, sier Einar Michelsen i Omsorgsbygg.

Det kommunale foretaket er en av landets største eiendomsforvaltere, med en rekke barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale eiendommer i porteføljen.

Sykehjemmet får karakteren Excellent 

Sykehjemmet vil oppnå karakteren Excellent i miljøsertifiseringssystemet BREEAM, den nest høyeste karakteren.

– Det er det høyeste vi tror det er mulig å klare med et bygg som har døgndrift, sier Michelsen som forteller at karakteren Excellent nå er standarden Oslo kommune legger seg på når nye sykehjem bygges.

– Det er kjempegøy å lede prosjekter som har så høye mål, det tiltrekker seg både flinke folk og flinke leverandører, poengterer prosjektlederen.

Hos totalentreprenøren Skanska er prosjektansvarlig Fredrik Norén enig med utbyggeren.

– Det er veldig spennende å jobbe med prosjekter som strekker seg ekstra for å oppnå gode miljøprestasjoner, sier han.

Prosjektet har blant annet vært en fossilfri byggeplass, hvilket innebærer størst mulig bruk av elektriske maskiner.

– Alternativet har vært maskiner som bruker bærekraftig biodiesel, utdyper han.

Glasopor til skrånende terreng
Sykehjemmet ligger i skrånende terreng, og hadde således god nytte av Glasopor.

Kun miljøvennlige materialer 

Skanska har etter hvert gjennomført mange BREEAM-prosjekter, og Fredrik Norén forteller at Lindeberg sykehjem er hans fjerde prosjekt. Omsorgsbygg sine ambisiøse miljømål er derfor en utfordring han liker.

Materialvalg er en av de ni kategoriene som inngår i sertifiseringen, og Norén forteller at de trengte en fyllmasse med spesielle egenskaper.

– Vi bygger i en skråning der inngangen er i 4. etasje og hadde behov for en fyllingsmasse med lavt jordtrykk. Valget falt på Glasopor, fordi det er lett og miljøvennlig, sier han.

Ifølge prosjektlederen er tilbakemeldingene på Glasopor fra byggeplassen positive.

– Det er gunstig og gjør det fleksibelt for oss at Glasopor kan leveres på forskjellige måter, både i sekk og i bulk, sier Norén, som mener fyllmassen gir BREEAM-poeng fordi det er gjenbruk av glass.

Omsorgsbygg med ambisiøse miljømål
Omsorgsbygg med ambisiøse miljømål har konsekvent valgt de mest miljøvennlige byggematerialene til sykehjemmet.

LES OGSÅ: Byggematerialer er den glemte muligheten i et grønt skifte

Ekstremt energieffektivt og miljøvennlig sykehjem

Både Einar Michelsen i Omsorgsbygg og Fredrik Norén i Skanska fremhever sykehjemmets ekstreme energiprestasjoner. Beregningene de jobber ut fra viser nemlig at bygget skal bruke mindre enn 40 kWh/m2 per år, som er en brøkdel av rammene gitt i bygningsloven.

De 27 geobrønnene, alle 300 meter dype, er viktige bidragsytere, sammen med utstrakt bruk av solcellepanel.

– Solcellepaneler dekker nesten hele taket, men vi har strukket oss enda lenger og har utviklet en løsning med solceller integrert i fasadene. Solcelleparken vil produsere 480 MWh i året, forteller Michelsen.

Bygget har dessuten et unikt vannbasert system for gulvvarme.

–Sykehjemmet er pilotprosjekt for dette varmesystemet som i teorien skal ha en energieffektivitet som er to til to og en halv ganger bedre enn det som er standard, opplyser han.

Når nye Lindeberg sykehjem er i drift, vil det ligge nær et nullenergibygg, med tanke på levert energi.

– Dette er det mest hårete målet i prosjektet, sier Michelsen.

vannbåren gulvvarme
På Lindeberg har de et unikt vannbasert system for gulvvarme.

Mer penger til pleie på Lindeberg sykehjem

Han poengterer at det er flere interessante regnestykker knyttet til det nye miljøvennlige sykehjemmet:

– En sykehjemsplass koster grovt regnet nesten 1 million kroner i året. Mesteparten av kostnaden går til pleie, eller det vi kaller tjenesteyting. Ved  å velge bærekraftige, vedlikeholdsvennlige materialer og løsninger, og ved å redusere energikostnadene, kan det frigjøres midler til pleie. Og det er tross alt det aller viktigste på et sykehjem, oppsummerer Michelsen.

Utflytting av det gamle Lindeberg omsorgssenter ble gjennomført våren 2017, og dette bygget ble deretter revet. Byggeprosjektet startet i 2018 og skal etter planen være ferdig sommeren 2020.

Et av Norges mest miljøvennlige sykehjem
– Vi er ganske sikre på at dette blir et av Norges mest miljøvennlige sykehjem, sier Einar Michelsen
23. april 2020