Flommen har tatt med seg over 20 000 kubikkmeter Glasopor fra fabrikken på Skjåk. Glasopor er fremstilt av rent returglass og materialet vil ikke føre til fare for forurensing i vann eller til grunnen.

Glasopor er uenig i Miljødirektoratets konklusjon

16. september 2020 mottok Glasopor et varsel fra Miljødirektoratet. Dette var om å dekke påløpte kostnader for opprydning etter flommen i Ottaelva høsten 2018.

Glasopor AS er uenig i Miljødirektoratets konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen. Vi står fast ved at Glasopor ikke kan lastes for flommen som rammet helt uventet på et sted ingen hadde forventet flom. Flommen ble heller ikke varslet av myndighetene. Vi er en liten miljøbedrift som driver vår virksomhet i tråd med alle offentlige godkjenninger, på en offentlig godkjent tomt. Næringslivet kan ikke bære et større ansvar for kostnader ved plutselige og uventede naturkatastrofer enn det offentlige.

Vi er en viktig arbeidsgiver i Skjåk, og vi bidrar indirekte til flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Vi har ingen andre planer enn å videreføre virksomheten, og har fortsatt tro på at det finnes en løsning der det offentlige bærer kostnadene for opprydningen.

Det varsles villere og våtere vær i årene som kommer. Hvem som til slutt pålegges ansvaret for oppryddingen etter «tusenårsflommen» i Ottaelva er prinsipielt viktig, og berører ikke bare Glasopor AS. Dersom Miljødirektoratets konklusjon blir endelig vil den ha konsekvenser for alle som driver sin virksomhet i Norge, og viktige arbeidsplasser rundt om i landet.

Administrerende direktør
Per Annar Lilleng

16. september 2020