Miljøvennlig, lav vekt og økonomisk gunstig. Glasopor danket ut jord og stein i dette hyttteprosjektet på Hvaler. Derfor valgte man å bygge miljøvennlig.

Finn din nærmeste logistikkpartner

Glasopor lister opp logistikkpartnere slik at du lettere kan finne dem her på vår hjemmeside. Det vil gjøre det enklere for kunder å få tak i mindre kvanta av Glasopor i storsekk eller i noen tilfeller løs bulk.

Hensikten med å liste opp logistikkpartnere på Glasopors hjemmeside er å forbedre Glasopors effektivitet og tilgjengelighet. Glasopors logistikkpartnere vil primært håndtere mindre bestillinger, avtaler om henting eller utkjøring, og fakturering. Salgsstøtte, logistikkspørsmål, råd og veiledning vil normalt fortsatt håndteres av Glasopors ansatte.

Listen over logistikkpartnere finner du her. 

Glasopor har merket en økende interesse for å kjøpe mindre kvanta, spesielt fra park- og grøntmiljø-aktører og privatpersoner. Dette kan nok ses i sammenheng med økt kjennskap i markedet til Glasopor og produktets fordeler. Glasopor ser at mange ønsker å benytte en miljøvennlig lettfylling på egen tomt. Det er nok også en trend at mange har hatt bedre tid til å utføre private prosjekter på hus og hytter i forbindelse med koronakrisen.

Typisk så brukes Glasopor i mindre kvanta til:

  • Tilbakefylling bak støttemurer for å minske jordtrykk og fare for setningsskader
  • Utvendig isolering og drenering av grunnmurer
  • Isolasjonsmateriale i undergulv
  • Grønne tak og utearealer for å fordrøye nedbør

Glasopor sine logistikkpartnere vil typisk være selskaper som er delaktige på flere større prosjektleveranser, og som har egnede tomter for å mellomlagre Glasopor. Disse partnerne har et ønske om å ta i bruk vogntogenes fulle kapasitet ved hver henting fra en av Glasopors fabrikker. Dette ønsker Glasopor å støtte da det gir både økonomisk og miljømessig gevinst til alle parter.

Inngåelse om avtaler med logistikkpartnere har pågått over lengre tid, men har med denne listen blitt mer formalisert og synlig for våre kunder. Nye partnere, i regioner hvor Glasopor i dag har svakere dekning, vil listes ut fortløpende.

 

8. juni 2020